Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
България

Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП)

Дейността на АСЕП е насочена към либерализацията на българския енергиен пазар и предоставя платформа за конструктивен диалог и представителство пред публични институции и други организации. Стартира като обединение на търговци, но е отворена към потребители и производители на ел. енергия.

Представени фирми:

  • Енерджи Съплай ЕООД                                                                             
  • Проакт ООД                                                                    
  • Ел Екс Корпорейшън АД                                                                           
  • Стедекс ЕООД                                                                
  • Енергоинвестмънт АД                                                               
  • Девижън ООД                                                                
  • Енергео ЕООД                                                                
  • Загора Енерджи ЕООД                                                               
  • АСМ Енерджи ООД      


Адрес: София, ул. „Найден Геров“ 6, ет. 4, оф. 7                                                            
тел. 0889/233 555