Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.

Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими индустрията, общините и домовете.
Зала 5
България

ACM Energy

Представени от Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП)   

АСМ ЕНЕРДЖИ е частна българска компания, основана от професионален екип с многогодишен опит в областта на енергетиката.

Притежава лицензия за „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“, издадена от КЕВР.