Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
България

Енерджи Съплай ЕООД

Представени от Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП)

Компанията „Енерджи Съплай” ЕООД е търговец на електрическа енергия, с лицензен номер № Л-250 -15/20.12.2007 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за период от 10 години.