Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
България

Ел Екс Корпорейшън АД

Представени от Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП)

“Ел Екс Корпорейшън АД” е сертифициран с лиценз номер L-354-15 / 20.04.2011 г. от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) като търговец на електрическа енергия за период от 10 години.