Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.

Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими индустрията, общините и домовете.
Зала 5
България

Stedex IT Consulting

Представени от Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП)

Stedex IT Consulting предлага Cloud инфраструктура, ETL, Warehouse Data и Business Intelligence консултантски услуги.