Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
Полша

Danstoker Poland Sp. z o.o.

Danstoker Полша предлага широка гама котли за промишлено и битово отопление, намиращи голям брой приложения – за производство на гореща вода, вода с ултрависока температура или пара. Над 80-годишният опит в производството на котли гарантира качество, което включва важни параметри като екологични съображения и реализирането на икономии в процеса на работата.

Нашите котли за биомаса са предназначени за изгаряне не само на популярни горива, като дървесни трески, дървени стърготини или отпадъци от дъскорезници. Датчаните се отличават с напреднали технологии, които позволяват изгарянето, например на отпадъчна дървесина, получена от дейности по разрушаване, която в Полша не се използва толкова често за производство на енергия, но тази технология се използва вече все повече в мебелните фабрики. Производството на енергия от отпадъчна дървесина, замърсена с лепила и лакове, чрез безопасна и нискоемисионна технология, не само помага за опазването на околната среда, но също така осигурява допълнителна свободна енергия. Danstoker също така се отличава с успешни практики в изгарянето на други възобновяеми и отпадъчни горива като слама, люспи от семена, пелети от птичи и свински тор и др.

  Само произвежданите от Danstoker бойлери за изгаряне на биомаса щадят годишно околната среда от приблизително 435 000 тона емисии на CO2.

Обяви за работа: