Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
Германия

WEHRLE Umwelt GmbH

От 1982 г. фирмата предлага консултации, инженеринг и изграждане на  инсталации за третиране на инфилтрат от депа за отпадъци и на промишлени отпадъчни води.
WEHRLE предлага и други свързани с тази дейност услуги като разработване на пречиствателните централи, оптимизиране на ефективността и модернизация на съществуващи инсталации за по-добра производителност или постигане на по-високи крайни резултати по отношение на качеството.   Освен обработката на отпадъчни води до пределно допустими стойности, позволяващи директното или индиректното им  изхвърляне или рециклиране на водата, WEHRLE предлага и системи за генериране на биогаз, за намаляване на утайките и оползотворяване на топлинната енергия и хранителните вещества от отпадъчните води.   Обхватът от технологии, използван в дейността на WEHRLE, осигурява изграждане на компактни инсталации за пречистване, които са лесни за експлоатация, надеждни през целия им жизнения цикъл, с възможно най-ниски експлоатационни разходи. С 300 препоръки от клиенти на 5 континента, WEHRLE е водещ доставчик на системи за третиране на отпадъчни течности от депа и на промишлени отпадъчни води.