Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
Испания

Група АРТЕИН

Разработка и реализация на интегрални инжeнерингови проекти и свързаните с тях услуги за третиране и обработка на отпадъчни води, на битови и индустриални отпадъци, в областта на енергетиката, системите за складиране, металните структури и детайли