Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.

Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими индустрията, общините и домовете.
Зала 5
България

ХИЪР София

Локализационни услуги от ХИЪР

В ХИЪР се стремим да придадем смисъл на Света през призмата на локацията.

Помагаме на хората да постигнат по-добри резултати:

- Независимо дали когато водачите се движат безопасно от т. А до т. Б

- Или когато общинското управление се грижи за нейната инфраструктура

- Или когато бизнесът оптимизира ползата от активите си