seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа

Енергомонитор

Зала 1
A19
Чехия

Интервю Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor


Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor

Това е първото Ви участие в изложбата “Интелигентни градове”. Моля, кажете ни повече за Вашата компания и какво ще представите по време на участието си в нея.


Мисията на Energomonitor е да предоставя цялостни решения за наблюдение на процеса на потребление на електроенергия. Цялостни решения с помощта на хардуерни компоненти за получаване на данни за потреблението на енергията от предприятията за комунални услуги, за температурата и за други важни показатели за околната среда. И визуализация в реално време на данните от определено онлайн приложение, което предоставя на потребителите инструменти за управление и отчитане, за да опознаят  в пълна степен своята жилищна и бизнес среда.
 

Какви са основните предимства на Вашите решения?
В кои области те могат да бъдат прилагани?


В сравнение с конкуренцията, нашите решения са интуитивни, лесни за инсталиране / прилагане и са на много конкурентни цени. Предоставяме нужната информация за нашите приложения на много езици, те са достъпни и на български език.

Имате ли някаква дейност в Югоизточна Европа?  Търсите ли дистрибутори или партньор в България и Региона?

Да, осъществяваме дейност в повечето страни от Европа и активно търсим партньори и дистрибутори на Българския пазар.

Кого искате да поканите на Вашия щанд? Посетители от кои конкретни отрасли биха се заинтересували от решенията, които предоставяте?

Бихме искали да поканим посетители, които са от: предприятия за комунални услуги  (енергоразпределителни дружества, оператори на електропреносната мрежа), доставчици на телекомуникационни услуги, представители на държавната власт, на търговците от електронната търговия, и на търговците на дребно, предоставящи електротехнически услуги.