seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Hybag Automationen AG

Зала 1
B1
Швейцария

Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen


Hybag Automationen не е сред дебютантите на Save the Planet.  Вече няколко години  сте сред участниците. Какво прави пазара в региона интересен за Вашата компания?
Ние гледаме в перспектива.  Разделянето, третирането на органични отпадъци и възобновяемата енергия са с все по-нарастващо значение, защото депата за отпадъци ще изчезнат и в България.

Системата Tutto позволява да бъдат обработени големи количества биологични отпадъци. Защо е толкова надеждна тази система?
Патентованата Hybag система е разработена за третиране на големи количества от органични материали за рециклиране от хранителната индустрия и да се постигне много високо качество субстрат с минимум съдържание на примеси и с най-малкия размер на частиците. Това води до по-висок добив на газ, по-малко интервали  на почистване на ферментатора, висококачествен тор, а това води до максимално устойчива печалба за клиента.

Hybag Filtro е друга Ваша система. Разкажете как работи.
Отпадните води съдържат много органични фракции от домакинствата. Системата Hybag Filtro отделя органичната част от фините отсевки в пречиствателните съоражения.  Няма по-лесен начин за намаляне на разходите за изгаряне и получаването на високи добиви на газ.

Какви решения ще представите в София?
Ще представим цялата производствена гама продекти на Hybag. Това включва различни системи за обработка на органични рециклеруеми отпадъци от хранителната промишленост като например супермаркети, ресторанти, пречиствателните стнации, производството на храни и битовите органични отпадъци.

От какви сектори търсите клиенти и партньори?
Това са собственици, итнеститори и инсталатори на биогаз станции, супермаркети, фирми за събиране на отпадъци, ощниски фирми, както и производителите на храни и напитки.