Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Куатроджи ЕООД

Зала 1
D14
България

Интервю с г-н Джанфранко Брусапорчи, управител, Куатроджи ЕООД


Интервю с г-н Джанфранко Брусапорчи, управител, Куатроджи ЕООД.

Куатроджи се появи съвсем скоро на българския пазар, бихте ли ни разказали малко повече за фирмата и услугите, които предлагате?


Куатроджи работи в областта на иновациите при производството и управлението на енергия. Фирмата е тясно свързана с Италия и представлява селектирани италиански производители на различни системи за ресурсна и енергийна ефективност. Те се допълват взаимно и заедно осигуряват цялостни решения за модерни фабрики от ново поколение, както и за интелигентни жилищни, административни или търговски сгради.

Предимствата на компаниите, които представляваме, са отличните отношения, изградени между тях през годините на сътрудничество в Италия, както и техния постоянен стремеж към иновации в проектирането и производството на системите им.Доставяте широка гама от продукти предимно в областта на енергията и енергийните системи, кои са продуктите и услугите, които смятате да представите на предстоящото изложение?


Фокусът ни на предстоящото изложение ще бъде върху един от основните партньори, които представляваме в България и региона – Termogamma. Фирмата е производител на когенерационни централи и други високоефективни системи за производство на енергия със завод в района на Милано. Те се произвеждат изцяло в Италия и вървят с висококачествена поддръжка от екипи на производителя. Ще наблегнем върху системите, които са финансово изгодни за българските потребители.

Това са най-вече Hy-Rec - хибридна система за икономично отопление и охлаждане, KitCog - системата за оползотворяване на отпадната топлина в промишлените процеси, както и системата Biomax - когенерация чрез биомаса и биогаз.
 

Посетителите на щанда ни ще могат да се запознаят и с предимствата на въздуховодите Eurojet на друг наш партньор-производител – Eurosystem. Това са иновативни текстилни и метални въздуховоди с микро-отвори, благодарение на които се осигурява равномерно разпределение на температурата в помещенията, избягва се усещането за течение. Те са лесни за монтаж и поддръжка, естетични са и намират приложение както в промишлени обекти, така и в заведения, молове, офиси, училища, басейни и много други.
Наред с продуктите, ще представим и нашата услуга за енергиен одит и възможностите за поддръжка на вече изградени когенерационни централи.

Продуктовата ви гама включва и системи за когенерация и тригенерация, ще ни разкажете ли малко повече за тях и техните предимства?

Когенерацията е вече добре позната на българския пазар, тъй като има доста изградени когенерационни централи както на природен газ, така и на биомаса и биогаз. Припомняйки нейните предимства, трябва да отбележим това, което вероятно е определящо при решението на крайния потребител – осезаемото намаляване на сметките за електричество и отопление.

Съпътстващите ползи, които са не по-малко важни, са намалената консумация на изходната суровина за производство на енергия, тъй като с по-малко гориво се произвежда едновременно електричество и топлина и/или охлаждане, вместо да се осигурява поотделно за всяка. Да не забравяме околната среда и качеството на въздуха – намалените емисии на въглероден диоксид благодарение на когенерацията и тригенерацията ще стават все по-голям приоритет и са стъпка към по-осъзнато съвместно съществуване на нашата планета.

Имате ли вече реализирани проекти в региона или такива по които в момента работите?

Зад гърба ни стоят многобройните подобни проекти реализирани в цяла Италия. Само за пример ще спомена изградена система за тригенерация в завод за обработка на пластмаса в Италия, чиито икономии благодарение на системата възлизат на 480 000 евро на година. В България и региона успяхме да изградим отлични взаимоотношения с ключови партньори в различни части на страната и вече сме изготвили няколко предпроектни проучвания – техническо-икономически анализи.

Надяваме се, че голяма част от тях ще се реализират в действителни обекти и че скоро ще можем да ги обявим и официално. Благодарим за доверието, което ни гласуваха хората в България и региона.

Кои са вашите потенциални клиенти и партньори? Посетители от кои браншове бихте поканили на щанда си?

Сред основните ни партньори са проектанти на ОВК инсталации, електроинженери, архитекти, консултанти, енергийни одитори, както и различни асоциации.
Потенциалните ни клиенти са от много различни сфери. Системите ни намират приложение в промишлеността - консервни фабрики, фармацевтични заводи, заводи за пластмаса, цимент и др. Друга група са винарни, парници и мандри. Трета са различни обществени и жилищни сгради - болници, домове за възрастни, училища, хотели, спа центрове, молове, жилищни кооперации.