Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Трастена ЕООД

Зала 1
България

Трастена беше спомената като първия бизнес, подкрепил LGBT организация в Източна европа по време на East Meets West през 2016 година във Виена.


Като продължение на подкрепата ни към Sofia Pride, GLAS Foundation и LGBT правата в България с радост се присъединихме към Microsoft и United Partners в кампанията Work It Out.
Макар и от различни поколения, краища на България и културни среди - целия екип на Трастена и семейство Георгиеви се обявяваме твърдо против дискриминацията на LGBT хората на работното място!!! http://workitout.glasfoundation.bg/