Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Златната ябълка ООД

Зала 1
България

Медиите за нас - публикации в списания


Дейността и уникалните продукти на ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА винаги са привличали интереса на медиите. Участвали сме в редица телевизионни и радио предавания в България – БНТ 1, Нова Телевизия, 7 дни, Българско национално радио, Класик FM, Дарик радио и др. Имаме десетки интервюта за телевизии и радия във Франция, Мартиника, Гваделупе, Сен Мартен и др. За нас са публикувани статии в редица престижни здравни списания във Франция и Мартиника. Не една статия е публикувана и в българските печатни медии. Споделяме с Вас една малка част от медийния ни опит.

Публикации

anform! sante et bien-etre aux Antilles
Rebielle - sante
Principes de sante
Sante nat and bio
Sante Oxygene
Логистика

Вижте статиите - https://goldenapple.bg/za-firmata/mediite-za-nas/