seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Златната ябълка ООД

Зала 1
България

Сертификати на суровините на ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА


Сертификати на суровините на ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА


I. СЕРТИФИКАТИ ЗА ОРГАНИЧНОСТ (100 %)

Naturland
Naturland е германски органичен стандарт за органично производство и преработка в съответствие с изискванията на IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements – Международната федерация на движенията за органично земеделие). Naturland сертифицира и гарантира, че микроводораслото е култивирано само с растителни източници на N (азот) и P (фосфор) и няма никакви животински торове и добавки.

Control IMO
Control IMO е швейцарски органичен стандарт на Института по маркетология в Швейцария. Удостоверява 100 % органично микроводорасло, култивирано с растителни източници на N (азот) и P (фосфор), без никакви животински съставки. Control IMO е съгласуван със стандартите на САЩ (NOP – National Organic Program), Япония (JAS – Стандарт на японското земеделие) и Европейския съюз.

USDA Organic
USDA Organic (Mинистерство на земеделието на САЩ) сертифицира продукти, които са ‘eco-friendly’ и не увреждат околната среда. Те отговарят на стандартите на USDA NOP – Национална програма за органичност на Mинистерство на земеделието на САЩ. Сертификатът USDA ORGANIC означава, че продуктът отговаря на стандартите за органичност на САЩ. Той е утвърден от IMO Швейцария относно използването само на растителни източници на N (азот) и P (фосфор).

ECOCERT
ECOCERT е сертификат за висок биостандарт. Показва, че продуктът покрива органичните стандарти на Франция. ECOCERT е гаранция за професионалистите за устойностяване на най-високо качество, а за клиентите сериозен знак за доверие и качество на продукта. ECOCERT удостоверява и японските стандарти JAS (Japan Agriculture Standard) за биопродукт. Организацията ECOCERT е световен лидер. Заедно с UNESCO, тя е организатор на ежегоден колоквиум на тема: „Околната среда и устойчивото здраве“. Марките ЕКО и ЕVЕ (Espaces verts ecologiques – Зелено екологично пространство) са развити от ECOCERT. В Париж например 100 парка, площада и др. Обекти, са сертифицирани с ЕVЕ.

II. СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНО И КАЧЕСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО
USP
USP – Ingrеdient Verified е позволение за използване на знака на US фармакопеята. То се основава на GMP. Единственото водорасло в света, което притежава този престижен сертификат, е спирулината на ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА. US Pharmacopeia – The Standard of Quality – Стандартите на USP са признати в 130 страни.
USP Ingrеdient Verification Program (Програма за установяване на съответствие) гарантира, че:
а) съставките отговарят на качеството от партида до партида.
б) съставките отговарят на твърденията от Сертификата за анализ за идентичност, сила, чистота и качество.
в) съставките са приготвени в съгласие с приетия производствен метод.
г) съставките отговарят на приетите норми за замърсяване.
USP има за цел да подобри здравето на хората по света, чрез стандарти и програми, осигуряващи качество и безопасност на храните.

BVQI
BVQI или Bureau Veritas Quality International е основано през 1828 г. Започва със сертифицирането на кораби, самолети и индустриално оборудване. Сертифицира ISO 9001, ISO14001, HACCP и други стандарти.

HACCP
е основан на Food Safety System (система за безопасност на храните). Издава се от BVQI в съгласие със стандартите на Dutch National Board of Experts. Hazard Analysis Critical Control Point – Критична контролна точка за анализ на риска. Отговаря на 7 принципа. На практика това са международно приети методи за предотвратяване на микробиологични, химически и физически замърсявания по време на производството на храната през целия цикъл. Наличието на HACCP увеличава доверието на клиентите.

UKAS
United Kingdom Accreditation Service – гаранция за качество.
III. СЕРТИФИКАТИ, СЪОБРАЗЕНИ С РЕЛИГИОЗНИ ЗАКОНИ

HALLAL
HALLAL – легален, позволен, разрешен (араб.) Произведен в съгласие с Шариата (ислямските закони). 95 % от мюсюлманите по света спазват Шериата. Халал пазарът е с годишен оборот 600 млрд. USD и се нарича Халал индустрия. Включва ресторанти, магазини и т.н., с над 1,6 млрд. клиенти.

KOSHER
KOSHER е храна, произведена в съгласие с еврейските закони за храната (KASHRUT). KOSHER включва всички съставки на водораслото, начина на производство, пълната гама продукти.