Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Златната ябълка ООД

Зала 1
България

Мнения за продуктите ни от о-в Сен Мартен


Част от личния опит на клиентите на ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА през изминалите 11 години от България, Франция, Карибските острови, Южна Корея и Канада. Сведенията, които следват, са извлечени от опита в използването на продукти на фирмата в страни, където те вече са добре разпространени. Те отразяват личния опит на потребителите, а не мненията и нагласите на обществото. Всеки потребител е различен и може да изпита различни ефекти. Тези сведения не гарантират, че вие ще постигнете същите резултати.

https://goldenapple.bg/lichen-opit/