seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

СНБА ЕООД

Зала 1
България

Как да отличите мрежовия маркетинг от финансовите пирамиди?


Как да отличите мрежовия маркетинг от финансовите пирамиди?

Мрежовият маркетинг претърпява множество юридически изменения от средата на XX век досега.  През изминалото време са изработени специфични правила и препоръки, чрез които може да се разграничат мрежовите компании, които спазват закона, от сенчестите организации, действащи по схемите на финансовите пирамиди. Тези мошенически пирамиди компрометират цялата индустрия на мрежовия маркетинг и нерядко объркват хората, които понякога не могат да разберат кое е законно в бизнеса, свързан с препоръките към клиентите и кое не.

В Съединените щати, а и в много други държави съществуват Асоцииации за преките продажби (АПП), които изготвят строги изисквания, на които трябва да се подчиняват компаниите, занимаващи се с мрежов маркетинг.  Например АПП в САЩ съществува вече повече от век, в нея членуват около 150 от най-стабилните и процъфтяващи компании на САЩ, а те са съгласни да изпълняват кодекса от етичните норми, разработени от тази организация. Това са компании, които заедно правят около 90% от общия обем на продажби във всички американски компании за мрежов маркетинг.

Мисията на Асоциацията за преките продажби в САЩ е формулирана така: „Да защитава, да служи и да усилва ефективността на компаниите, членуващи в асоциацията, както и на независимите делови  хора, които представя. За да направят това, маркетинговите и/или преките продажби на стоки се осъществяват на най-високо ниво на делова етика и обслужване на потребителя”.

Компаниите, занимаващи се с мрежов маркетинг, но не членуващи в АПП, осъществяват около 10% от преките продажби в САЩ, съгласно статистическите данни, независимо че тяхната численост е около 1 500. Много от тях са малки организации с лошо финансиране. Затова има голяма вероятност те да прекратят съществуването си до три години от началото на своята работа. Разбира се, че това върши лоша работа на цялата индустрия на мрежовия маркетинг, веди на репутацията ѝ. Всеки път, когато се разори лошо организирана мрежова компания, всичките ѝ дистрибутори губят работата си. Те трябва с болка да наблюдават как вложените от тях усилия се превръщат в прах, а организацията, в която те работят, изчезва. Това обаче е предупреждение за хората, които искат да се занимават с подобен бизнес и им напомня, че трябва да изберат стабилна, добре финансирана компания, която спазва етичните норми, разпространява висококачествени продукти и работи по реален и доказал се във времето маркетингов план.

Разбира се – в света, в който живеем съществутат много легални компании, занимаващи се с мрежовия маркетинг, както и мошенически пирамиди.

Как обикновеният човек, който не е специалист в областта на правото да отличи законната компания от мошеническата?

Ето как отговаря д-р Дийн Блек в своята книга „Как да постигнем успех в Мрежовия маркетинг”. Там той дава следното описание на финансовата пирамида:

„Достигайки до определен стадии на развитие, всяка организация, която се занимава с разпространение на стоки и услуги, придобива форма на пирамида, образувайки много нива. Те стават все повече и повече, ако се върви отгоре надолу.

Всяка организация, изградена на изборна основа, е пирамида. Пирамида е правителството, пирамида е църквата, пирамида е училището. Силата на всяка пирамидална структура се формира от нейните основи. Нашето правителство разпространява услугите отгоре надолу, но източник на неговата сила сме ние, които сме в  в основата на пирамидата, защото именно ние избираме ръководството си чрез гласуване.

Търговските компании разпространяват стоките отгоре надолу, но също черпят своята сила в основата на пирамидата, тъй като тя е източникът на техните парични постъпления. По този начин – пирамидата създава поток, който тече в две направления: отначало – отгоре надолу, а след това – отдолу нагоре. Ценността е в основата на пиримидата, а силата – на върха ѝ. Ако потъкът, който се движи  отгоре надолу, изведнъж спре, то силата (под формата на пари или гласове на изборите), от своя страна,  ще прекрати да се движи нагоре и така системата ще прекъсне!”

В понятието пирамидна структура само по себе си няма нищо осъдително. Въпросът е как се използва тя! Ако фирмата не плаща на своите работници това, което те са изработили с труда  си или с нищо не възмездява инвеститорите за вложените пари, тя действа по определена измамническа схема!

Ето и няколко основни ориентира, които ще ви помогнат лесно да отличите компанията, която се занимава с мрежов маркетинг от финансова пирамида:

1. В мрежовия маркетинг източник на доходите е изкупената и реализираната от дистрибуторите на организацията продукция, а не членският внос на участниците. Мрежовият маркетинг е законно функционираща система, в която освен паричните потоци, обезателно присъства и пласирането на продукцията на пазара. При постъпнването на работа в компания за мрежов маркетинг, дистрибуторът получава определени продукти за парите си – козметика, хранителни добавки и др.  В мрежовия маркетинг компанията плаща пари не за привличане на нови сътрудници и не от техния членски внос, а като процент от реализираната от мрежата продукция. Ако няма продажби на продукция и реален стокооборот – няма да има и възнаграждение.

Може да се обобщи, че в графичен вид структурата на мрежовия маркетинг напомня по-скоро за дърво с много клони. В много компании организацията на дистрибуторите се нарича дърво.

Във финансовата пирамида движението на парите е отгоре надолу – към организаторите – а възращаемостта им надолу е частична – за поощряване на най-активните участници в системата.

Постъпвайки в такава организация, човек получава за парите си само правото да привлича нови участници в пирамидата и да печели от това. Няма промотиране на продукта. В пирамидата плащат за привличане на нови членове, разпределяйки по системата, постъпващите пари. Подобна пирамида е инструмент за незаконно обогатяване на тези, които са я създали и за незначителен брой късметлии, които са сред първите участници в нея.

2. В мрежовия маркетинг се провежда не набиране на хора, а спонсориране, предполащаго привличане на хора, обучение и оказване на информационна помощ за водене на бизнеса. В пирамидата е е важно само привличането на човек и получаването на парите за това.

Напоследък започнатах да се появяват добре прикрити финансови пирамиди. За да приличат на компании, занимаващи се с мрежов маркетинг, подобни пирамиди взимат стоки и декларират, че ще ги продават. Вместо това, те събират пари по типичната схема на пирамидата – от включването на нови участници. Преди подписването на договора, човекът е принуден да направи голяма вноска, а след като го подпише, го принуждават да направи покупка на голямо количество неликвидна продукция за сериозна сума. Част от парите ще отиде при човека, който го е привлякъл, както и за хората в по-горните нива на системата, а останалите – за компанията. След като мине определено време – паричният поток ще спре. В резултат на това пирамидата много бързо ще прекрати съществуването си, измамвайки много хора.

Ето и някои от най-характерните принципи за замаскираната финансова пирамида:

1.Голяма встъпителна вноска или задължителна покупка на неликвиден продукт за голяма сума. По правило встъпителната вноска в истинските компании, които се занимават с мрежов бизнес, е неголяма. В пирамидите почти всички пари се харчат за набиране на нови членове. Затова и встъпителната вноска обикновено е много голяма.

2. Невярна информация за какво е встъпителната вноска – обяснението, че парите се взимат за оформяне на договора, обучението и т.н. Въпреки, че и в честните компании, при постъпването в бизнеса могат да искат заплащане, например за рекламни, информационни и обучителни материали. Но при компаниите, занимаващи се с мрежов маркетинг, тази сума обикновено съответства на разходите, които се правят за целта. При пирамидата се стремят да взимат пари в явно завишен размер.

3. Възнаграждение се начислява не само за продажба на продуккция, но и за привличане на нов участник. Продуктите не се употребяват извън пределите на мрежата. Тоест, ако продуктите не се продават извън мрежата, това е явен признак, че става дума за пирамида. Прикритите „пирамиди” за разлика от компаниите, занимаващи се  с смрежов маркетинг, не ги е грижа да се правят реални продажби на стоки на клиентите. Цялата им печалба се базира на продажбите на новите членове, които купуват продукта, не защото той е необходим на тях или на клиентите, а защото трябва да го купят, за да участват в играта.

4. Стойността на продукцията е значително по-голяма, отколкото аналогичната в компании, които се занимават с търговия на дребно или мрежов маркетинг.

5. Наличието на задължително условие в маркетинговия план, което гласи, че за да получите възнаграждение, трябва да привлечете определен брой нови членове.

6.Липсата на механизми, които дават възможност на човек, започнал работа по-късно, но работещ отлично, да изпревари по доходи и ранг своя спонсор и по-старите служители.

7. Задължително предварително заплащане на продукцията, а освен това – голямо забавяне между заплащането и получаването ѝ.

8. Предоставяне на участника на отстъпки в стойността на придобитата стока само за информацията за потенциалните купувачи.

9. Офисът е на тайно място, не се казват имената и не се дава информация за контакт с ръководителите на компанията; съществуват различни изисквания за неразгласяване на конфиденциална информация за бизнеса.

10. Няма договор между компанията и дистрибутора.

Разбира се, трудно е да установите дали една компания е финансова пирамида или не само по тези признаци, но ако съвпадат поне няколко от тях, можете да си направите извода, че нещо не е наред и по-скоро става дума за измамна пирамидална схема.

Често пирамидите се представят под маската на различен вид клубни движения. Същността на тяхната дейност е следната – на човек се предлага да влезе в клуб, правейки значителен паричен внос, а след това му предоставят възможност да получи отстъпка на придобитите стоки и услуги от фирмите партньори, а око той привлича нови участници, то ще получи и възможност да печели пари.

Самият клуб или компанията не произвеждат и не продават нищо, а само се договарят с фирмите за отстъпки за своите членовете. Встъпителните вноски частично се изразходват, за да може да работи системата: подготвят се членски карти, информационни материали, издържат се офисите, провеждат се зрелищни презентации и т.н. Но основната част на събраните средства се присвояват от организаторите на пирамидата.

Създателите на финансовите пирамиди са специалисти по групова психология. На презентациите си те обикновено усмиват и критикуват всички разумни аргументи и сериозни въпроси, създават усещането за невероятен ентусиазъм, в което присъства и магическото въздействие на обещанието за леки пари. Те залагат на човешки пороци като алчността и глупостта.

На базата на описаното по-горе, може да се направят следните основни изводи за финансовите пирамиди:

1.В тях е невъзможно да спечелите, защото в тях е заложен принципът, че огромното болшинство губещи, изплащат печалбите на малка група от хора.

2.Това е измама, участниците най-често съзнателно заблуждават хората, които привличат.

3.Финансовите пирадими са незаконни в редица държави.

За да видите, как може да генерирате допълнителен доход, лесно и комфортно от вашия компютър или телефон, кликнете тук.

А може би искате да приложите тази стратегия лесно и удобно онлайн? Няма проблеми. Само се регистрирайте безплатно и при нас и ние ще ви дадем достъп до бизнес програма, с която може да печелите повече пари без да трябва да правите срещи на живо. Кликнете тук (регистрацията отнема 30 секунди).