seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ ООД

Зала 1
България

Увеличаване на мускулната сила, баланс и походка


Ефектите от вибрационните упражнения за цяло тяло в подкрепа на увеличаване на мускулната сила, баланс и походка

Настоящото изследване беше проведено с цел да се установят полезните ефекти от вибрационните упражнения за цяло тяло (ВУЦТ) в допълнение към упражненията за увеличаване на мускулната сила, способността за движение и телесния баланс при старите хора. Шестдесет и седем възрастни участници бяха разделени на две групи; група за ВУЦТ и за рутинни упражнения (общо 40 души) и група само за рутинни упражнения (27 души). Групата за ВУЦТ се упражняваше на машина Галилео (Novotec, Pforzheim, Germany) при честота от 12-20 Hz в продължителност от по 4 минути веднъж всяка седмица. На всички участници в двете групи беше указано да осъществяват еднакви рутинни упражнения за подобряване на баланса на тялото и увеличаване на ,мускулната сила, както и да се разхождат по два пъти на седмица. Проучването продължи 2 месеца, за да може да се проучат ефектите от ВУЦТ. Средната възраст на участниците била 72.0 години (в диапазон 58 -86 години).

Първоначално съществуваше значително негативно съотношение между възраст и скорост на ходене, дължина на крачката и максимално време на стоеж на един крак. След 2 – месечно изпълнение на тренировъчната програма скоростта на ходене, дължината на крачката и максималното време на стоеж на един крак се подобриха значително в групата, изпълняваща ВУЦТ и рутинни упражнения. Не се забелязаха значителни промени в тези параметри в групата, осъществяваща само рутинни упражнения. Така настоящото проучване доказа положителния ефект от ВУЦТ в комбинация с упражненията за повишаване на мускулната сила, телесен баланс и походка при старите хора. ВУЦТ се оказаха безопасни и добре приети от възрастните хора.

Kawanabe K., Kawashima A., Sashimoto I., Takeda T., Sato Y. & Iwamoto J. (2007). Effect of whole-body vibration exercise and muscle strengthening, balance, and walking exercises on walking ability in the elderly. The Keio Journal of Medicine. 56(1). 28-33.