seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

ЕНЕРГОН АД КЛОН

Зала 1
България

Технологията подробноТехнология подробно

С увеличаване на стандарта на живот расте и вниманието към качеството на живот. Затлъстяването е здравословен проблем, на който в последно време се обръща все по-голямо внимание. Все повече хора осъзнават, че корените на много заболявания са свързвани със затлъстяването и това води до повишен интерес към неговото лечение.

В цeнтъра на движението за борба против затлъстяването е анализаторът на телесното състояние – инструмент InBody – продукт на фирма Biospace

До скоро се приемаше, че затлъстяването може да бъде предотвратено просто чрез загуба на определен брой килограми на телесното тегло. С развитието на уреда InBody фирмата InBody определила условията, при които се дефинират “телесно тегло”, “телесен състав” и “телесни мазнини”. Направила ги е известни и е разпространила знанието за това, че предотвратяването на затлъстяването зависи от намаляването и контрола на телесните мазнини. Новаторството на Biospace в тази област личи от разпространения етикет “Тест InBody” – общ анализ на тялото, който в последно време придобива все по-голяма популярност.

Устройството InBody, произведено от фирма InBody, е първият инструмент в света, предназначен за анализ на състава на тялото, при който се използва метода на докосване с осем точкови електроди. След като този продукт с високо качество и точност на измерване е получил в САЩ официално одобрение от Агенцията за контрол на храните и лекарствата (FDA) и същевременно и от подобни агенции в други страни, като например Япония, беше напълно легализиран.

Уникалното изпълнение на устройството, което по отношение на диагностиката на затлъстяване няма аналог на пазара затвърди позицията на компанията InBody като професионален производител на медицински изделия.
1. Използване на мулти-честотната технология за отделно измерване на вътреклетъчната и извънклетъчната вода
2. Сегментно измерване – повишена точност при създаването на импеданс за всеки отделен сегмент (четири крайника и торс)
3. Осемточкови електроди – повишена точност и възпроизводимост
с помощта на фиксираните измерителни точки на тока и напрежението
4. Никакви статистически оценки при анализ на телесния състав – няма нужда
да се използват емпирични оценки. Полът и възрастта не влияят на резултатите.
Защо други анализатори използват емпирична оценка?
Емпиричните оценки са свързани с прилагането на променливите входни данни като пол, възраст и тип тяло, както за спортисти, така и при средностатистическите хора. Например, когато се анализира състава на женското тяло, масата на телесните мазнини при жената може да бъде изчислена въз основа на емпиричния факт, че жените имат обикновено повече мазнини, отколкото мъжете. Емпиричните оценки за преразглеждане на неточно определяне на резултатите се отнасят до онези променливи величини, които могат да повлияят на резултатите от анализа на телесния състав. Ако лицето не принадлежи към най-типичната група, емпиричната оценка произвежда грешка. Устройствата, използващи емпирични оценки, не могат да отразяват точно промените на състава на тялото при пациентите или да различават състава на тялото между различните групи, участващи в изследването.

Конвенционалните BIA анализатори на телесния състав, които неизползват технология DSM-BIA се нуждаят от емпирични данни, за да се преодолее ниската точност на измерването и за възпроизводимостта на резултатите. Това води до измервателни неточности и се появяват трудности при определяне на промените в състава на тялото. По отношение на клиничното използване на анализатора на телесния състав, чувствителността е един от най-важните фактори на заданието. Данните са получени по-скоро чрез отгатване, а не са действително измерени. Емпиричните оценка ще създава грешки при всеки по-особен тип тяло повече, отколкото при стандартните. Затова конвенционалните анализатори на телесния състав са обременени със значителна степен на грешки при измерването на хора с крайно затлъстяване или болните, децата и на възрастните хора.

InBody е безценно помощно средство за установяване на ефективността и на спазването на намаляващите теглото режими. С него откриваме дали човекът яде редовно, дали той не отслабва от мускулната маса и обратно, дали намалява мазнините и дали мускулна маса нараства . Това няма да ни каже нито един класически измерващ кантар. И така няма да може погрешно да се смята, че човек, който се опитва да се храни в съответствие с принципите на здравословното хранене и провежда редовна физическа активност , не отслабва, защото се вижда, че няма промяна в теглото или дори може теглото малко да наддава. В повечето случаи става дума за увеличаване на мускулната маса, която ще замени част от мазнините.

Редовно тестване с InBody е много мотивиращо, защото виждаме всички промени, които се случват в тялото в следствие на промяната на хранителните навици и на увеличената физическа активност. InBody несъмнено ни помага да установяваме нашите цялостни програми и ефективността на нашите курсове по намаляване на теглото също е много високо. Препоръчваме на интересуващите се от намаляване на теглото или също на спортистите, търсещи специални менюта да се обърнат към специалистите в центровете, където е налично устройството InBody.