seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

ЕНЕРГОН АД КЛОН

Зала 1
България

Клинични приложения


3

 

КАРДИОЛОГИЯ
- Индексът на отока, установен от сегментния мултичестотен биоелектрически анализ дава прогностична стойност при остра сърдечна недостатъчност.

- Управление на ECW/ТBW  съотношение може да намали повторение на сърдечна недостатъчност.

ПУЛМОЛОГИЯ
Връзка на плазмените нива на адипонектина със състоянието на клетъчната хидратация, измервано с помощта на биоелектрическият импеданс анализ при пациенти с Хронична Обструктивна Белодробна Болест.

ХЕПАТОЛОГИЯ
- Стойност на извънклетъчното съотношение на водата за оценка на пациенти с цироза и без асцит.

- При пациенти с цироза на черния дроб се открива значително ниско BCM (Body Cell Mass). BCM е инструмент, за да се оцени хранителния статус при пациенти с чернодробна цироза

- Съотношение ECW/TBW на торса е надежден инструмент за прогнозиране на риска от развитие на Асцит.

- Предоперативната BCM има значителна корелация с процент на оцеляване на чернодробни-трансплантирани пациенти

НЕФРОЛОГИЯ
- Oценка на сухото тегло на пациенти на хемодиализа, за да се възстанови оптимална хидратация и ограничаване на последиците, свързани с свръххидратация или жипохидратация.

- InBody помага с оценката на водния баланс в организма, промените на водата (ECW / TBW) в тялото преди и след диализа. Тъй като реагира много чувствително спрямо промените на телесната вода, потвърждава драматичните промени в графиката на отоците преди и след диализа.

- Хранително наблюдение на пациенти на хемодиализа, които страдат от намаляване на телесната маса.

- Откриване на проблем в кръвообръщението (Дълбока венозна тромбоза) със сегментна оценка на ECW/TBW

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
- Точно измерване на FFM е важно за по-добро дозиране на лекарство. Прогнозна FFM по височината и теглото може да доведе до значително отрицателно въздействие. Разлика между действителната FFM и прогнозна FFM има корелация с действителната концентрация на лекарството в плазмата. Висока концентрация на лекарството в плазма може да предизвика нежелани респираторни събития.

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
- Предотвратяване на малнутриция в напреднала възраст. Рискът от дехидратация в напреднала възраст е сериозен. Остаряването е съпроводено от саркопения и остеопороза, при възраст над 75 години риска от малнутриция е висок (например загуба на апетит и жажда са фактори, които причиняват липса на поемането на храна). Оценката на хранителния и хидратация статус на възрастните хора е важна. Параметри, измерени от InBody имат много информация за състоянието на общото здравословно състояние на възрастните хора.

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
Намаляване на скелетната мускулатура, особено в долните крайници при пациенти с диабет Тип 2 увеличава инсулинова резистентност и сърдечносъдови рискови фактори.

ОНКОЛОГИЯ
- Ефекти от лечението на андрогенна депривация върху липидния метаболизъм и телесния състав при пациенти с рак на простата.

- BCM – Общата маса на всички клетъчни елементи в тялото, които представляват всички метаболитно активна тъкан на тялото. Когато има изчерпване на BCM, това е характерно за общо хронично заболявание като СПИН и/или рак.