Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Куатроджи ЕООД

Зала 1
D14
България

КуатроДжи представя високоефективните котли на Caldaie Ravasio


Утвърдената компания оперираща в сферата на енергийните решения и автоматизацията КуатроДжи представя на вниманието на клиентите си от цялата страна високоефективните котли на водещия италиански производител на енергийни технологии и решения за бита и индустрията Caldaie Ravasio. Компанията Caldaie Ravasio е специализирана в производството на котли и свързано оборудване както серийно изпълнение, така и по индивидуална поръчка на клиента.

Продуктовата гама на Caldaie Ravasio включва високоефективни триходови котли и нискотемпературни триходови отоплителни блокове, кондензни котли и отоплителни блокове, както и пелетни котли и аксесоари за тях. Котлите са сертифицирани с клас 3 звезди по европейската директива за ефективнoст на котлите (92/42/ЕИО) и отговарят на всички актуални изисквания на регламентите за енергоспестяване и ниски нива на емисии. Подходящи са за отопление и битова гореща вода и осигуряват високо качество на конкурентни цени.

Нискотемпературните триходови отоплителни блокове имат вградена модулираща газова горелка и са представени в 8 стандартни модела с мощности от 115 KW до 450 KW (серия GT3 Plus).
Високоефективните триходови котли са представени в серията 3GF, която обхваща 15 модела с мощности от 59 KW до 829 KW и 10 модела с мощности от 930 KW до 4 651 KW. Съвместими са с газови и дизелови горелки, които също се предлагат от КуатроДжи. Котлите от тази серия могат да работят и при ниски температури с лимит за входящата вода от 40 °С съответно за първите 15 модела и 50 °С за останалите 10 модела, при номинална мощност.

Сериите GT3 Plus и 3GF са снабдени със стандартен контролен панел и могат да бъдат комбинирани с най-подходящия модел допълнителен електронен контролер на същия производител.
С подробна техническа информация, схеми и снимков материал за енергийните решения на фирма Caldaie Ravasio бихте могли да се запознаете от каталога, който може да заявите на info@quattrogi.eu, а в серия от следващи материали Инженер.bg ще ви предостави още актуална и подробна информация от всяка от изброените продуктови категории.