Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

PM International AG - DSC Sofia

Зала 1
Германия

PM Business Overview - June 2016


https://www.youtube.com/watch?v=YwiyE1tutP4&feature=youtu.be

The PM-International group is well positioned worldwide with major headquarters in Europe, North America, and Asia.

PM sells its patented & premium self-developed dietary supplement and cosmetic products in 35 countries worldwide through 30 international locations. PM-International, the European family company, is committed to becoming the leader in “Fitness, Wellness and Beauty”. PM-International is now the market leader in Germany.

This family-run company, which amongst other accolades was elected as one of the TOP 100 medium sized German companies for 11 consecutive years.