seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Енергомонитор

Зала 1
A19
Чехия

Посещение на търговския директор на Енергомонитор Чехия г-н Якоб Марек в България в периода 10-ти- 13-ти октомври и срещи с Енерго-про България и други ключови партньори, търговци на енергия и участници на свободния пазар


В периода 10-ти – 13-ти октомври 2017 година, търговския директор на Енергомонитор Чехия г-н Якуб Марек ще посети България за да се срещне с Енерго-про България, Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и други ключови партньори, търговци на енергия и участници на свободния пазар.

Г-н Марек ще представи пред заинтересованите страни продуктите Енергомонитор и ще сподели опита на другите европейски страни и ползите от тяхното прилагане. Продуктите са основен инструмент за устойчиво развитие и успешно се реализират чрез своите представителства в много европейски страни, а съвсем отскоро и в България чрез официалния представител на Енергомонитор за България ЕНЕРГБГ ДЗЗД. 

Разпространението на продуктите Енергомонитор в България ще помогне на домакинствата и бизнеса да получават онлайн информация за енергийното си потребление на електроенергия, природен газ, вода, както и информация за външна и вътрешна температура, влажност и СО2. По този начин те ще знаят в коя част на деня и колко енергия и средства потребяват и ще могат да променят своето поведение, така че да реализират реални енергийни спестявания.