Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

İltekno İleri Teknoloji Mühendislik ve Ticaret A.Ş.

Зала 5
A16
Турция

September 2017


İLTEKNO, has renewed the distributor agreement with MWM.
The ceremony was held in presence of the top level MWM management, during the global MWM distributor meeting in Heidelberg.