Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

İltekno İleri Teknoloji Mühendislik ve Ticaret A.Ş.

Зала 5
A16
Турция

November 2016


  • As of November, ILTEKNO has been awarded with the extension project of the cogeneration plant, in a textile factory located in Sakarya Turkey, which is also a former reference of Iltekno.
    Extension projects consists of 1 x MWM TCG 2032V16 natural gas fired genset (4,3 MWe) and waste heat recovery system.