seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Hitachi Zosen Inova

Зала 1
B3
Швейцария

Интервю с г-н Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
Hitachi Zosen Inova е световен лидер в производството на енергия от отпадъци и ще участва отново в изложбата Save the Planet. Моля, разкажете ни повече за решенията, които вашата фирма предоставя и как те допринасят за чиста околна среда и устойчиво управление на отпадъците.

HZI действа като главен изпълнител при предоставянето на цялостни решения  за генериране на енергия чрез термично и биологично третиране на отпадъци.

Нашите решения са базирани на ефективна и екологосъобразна технология, те са старателно и основно тествани, могат гъвкаво да бъдат адаптирани към изискванията на потребителите и покриват целия  жизнен цикъл на инсталациите. Това са водещи технологии.

Някои от областите, обхванати от вашата технология за сградни инсталации,  са процесите на изгаряне, анаеробното разлагане, пречистването на отпадъчни газове. Кои от вашите системи ще представите в София?

Ще представим нашето пълно портфолио от технологии за оползотворяване на енергия чрез термично и биологично третиране на отпадъци.

Нашите заводи за изгаряне са разработени съгласно  нашите собствени първокласни технологии за ефикасно и ефективно изгаряне, пречистване на отпадъчни газове и оползотворяване на материали. Те са напълно доказали своята надеждност, отговарят на всички официални изисквания и регламенти и играят важна роля в устойчивото и модерно управление на отпадъците.

Технологията Kompogas® на HZI за анаеробно разлагане е друг важен ключов елемент на интегрираната система за управление на отпадъци, която подобрява ефективността на двата процеса - рециклиране и оползотворяването на енергия.

Тъй като глобалният ангажимент към използването на възобновяеми енергийни източници се увеличава непрекъснато, трансформацията на био отпадъци и зелени отпадъци в биогаз, компост и висок клас торове, става все по-важна.
 

Къде намират приложение вашите технологии и какъв е вашият най-нов проект?

С над 700 референции от цял свят, HZI се квалифицира като световен лидер в сектора, генериращ енергия от  отпадъци. Клиентите на компанията ни варират от опитни фирми в управлението на отпадъци до  наскоро започнали дейността си партньори в нови пазари по целия свят. Ние съвсем наскоро предадохме две съоръжения  за добиване на енергия от отпадъци на клиенти в Англия и Полша. Други проекти, които са в процес на изграждане, са в Англия, Шотландия и Ирландия. В допълнение, ние изграждаме и първия Kompogas® завод на Америка в Калифорния.

Hitachi Zosen Inova ще участва в паралелната на   Save the Planet Конференция. Каква е темата на вашата презентация и какво ще е нейното значение за региона на  Югоизточна Европа?

Енергия от отпадъци - Модерно управление на отпадъците

Присъстващи от кои страни и сектори бихте искали да поканите на конференцията и на щанда си?

Всички, които искат да намалят значително броя на депата за отпадъци и да започнат дейност по оползотворяване на енергията от отпадъци. Страните, които биха искали да подобрят своя въглероден отпечатък чрез отклоняване на отпадъци от депата и да засилят рециклирането и оползотворяването на енергията от отпадъци.

Сектори: общини, фирми, работещи в управлението на отпадъците, а също и потенциални партньори, като например, дружества в областта на гражданското строителство и местни доставчици на машини и съоръжения.Biologic energy from waste: Kompogas® plant in Faedo, Italy
Thermal energy from waste: Incineration plant in Thun, Switzerland