seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа

WEISS A/S

Зала 1
B2
Дания

Интервю с г-н Бо Йохансен – експортен директор, Weiss A/S
Weiss A/S ще участва отново в Save the Planet 2017. Фирмата предлага решения за изгаряне на отпадъци и биомаса. Разкажете ни повече за вашата дейност.

Weiss е с дългогодишен опит в изграждането на екологично чисти и високоефективни котли за горене. От 1922 г. Weiss е специализирана в изработването на цялостни горивни инсталации. Те превръщат различни видове биомаса или отпадъци в: топла вода за домакински нужди и завършен процес за централно отопление.

Какво е развитието на компанията през изминалите години и какви са най-новите продукти и решения, които предлагате на вашите клиенти?

Weiss се фокусира главно върху проектиране и инсталиране на горивни инсталации за биогорива и отпадъци. Нашите централи включват котлени инсталации с мощност, варираща от 1 MW до 30 MW. Ние изградихме в Норвегия няколко инсталации за производство на енергия чрез изгаряне на дървесни отпадъци и битови отпадъци, докато в Източна Европа сме най-вече търсени за решения за изгаряне на биомаса (т.е. изгаряне на остатъци от производството на храни, за да се получи пара). Спазвайки най-новите законови разпоредби в Германия от 1-ви януари относно забраната утайките да се използват като тор в селското стопанство (с цел за защита на околната среда и подземните води),

Weiss разработи решение за изгаряне на утайки в комбинация с други източници като гориво. Weiss очаква, че германската забрана за използване на утайките като тор ще се разпространи в цяла Европа и горивните инсталации, които могат да горят например както хранителни и промишлени отпадъци, така и утайки, ще бъдат все повече търсени.
 

Кои от тях ще представите в София?

Бихме искали да представим на нашите клиенти решения, които позволяват изгарянето на различни горива в една и съща пещ. Това оптимизира обработката на отпадъци за общините например. Новата котелна инсталация на Weiss е разработена на базата на традиционни техники и този подход дава възможност да се съчетаят твърди източници за горене с утайки. Обикновено утайката се изгаря в инсинератор fluid bed. Ние сме разработили котлени инсталации с една стъпаловидна решетка, която може да се използва за всички други видове гориво и да се настрои така, че да се използват и утайките. Общините могат да използват утайките за своите топлоцентрали. Фирмите, които произвеждат самите утайки, също може да ги изгорят, за да получат топлинна енергия или пара.

Може ли да разкажете за вашите наскоро реализирани проекти в Югоизточна Европа и в частност в България?

Weiss има 7 работещи котелни инсталации на четири различни места в България. Ние заменяме предимно газовите котли с наши, които могат да изгарят слама или дървени стърготини. Всички инсталации са парни котли, които произвеждат пара за производствените процеси в хранителната индустрия или при производството на алкохол. В момента работим върху нови възможности, които включват електроцентрали на базата на изгаряне на отпадъци.

Какви посетители искате да посрещнете на вашия щанд?

Интересуваме се от посетители, които искат да подобрят производствените си процеси и да използват наличните ресурси за получаване на енергия. Нашите решения са много популярни сред производителите на хранителни продукти или топлофикационните дружества. Въпреки това, както споменахме по-горе, ние също сме специализирани в предоставянето на горивни инсталации на базата на отпадъци. Наблюдавайки тенденциите за намаляване на депата и рециклиране на отпадъци – все по-популярни в Югоизточна Европа - местните общности също така търсят прости решения за намаляване на битовите отпадъци или RDF.