Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Като част от seeSUSTAINtec (изложение и форум за устойчиви технологии), сeкция „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ представя продукти и услуги, свързани с енергийната трансформация и съхранението на енергия. Събитието стимулира разширяването на търговската мрежа на българските фирми и намирането на представители в региона на Балканите. Показаните експонати изтъкват предимствата за всеки бизнес, домакинство или град при използване на иновативни решения в областта на енергоспестовното потребление и възобновяемите енергийни източници.

Енергия за чисто бъдеще и устойчив бизнес

Разходът на енергия и климатичните промени са ключово предизвикателство за всички днес, но с новите технологии този разход бързо и лесно може да бъде спестен и недостатъкът да се превърне във водещо конкурентно предимство. Важно е да правим бизнесите и домовете си по-енергийно ефективни, не само за да намалим разходите за енергия, но и за да пазим околната среда.

Статистика от 2019

*Данните са общи за събитията ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities*

3400

посетители от 11 държави

Посетители по позиция

Мениджър - 50%
Маркетинг, продажби - 36%
Експерт, консултант - 14%

Посетители

от 11 държави

Посетители по фирмена дейност

Производство - 48%
Услуги - 41%
Търговия - 11%
Изложители

от 13 държави

Посетители по географско разпределение

България - 79%
Чужбина - 21%Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:

Официален медия партньор:


Забележка:

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.