Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Когато говорим за енергия - ключовите думи са независимост, въглероден неутралитет, съхранение и сигурност. Това са елементите на добрия сценарий за развитието на енергийната система на Югоизточна Европа, както и акцентите на секцията „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“. Събитието стимулира разширяването на търговската мрежа на българските фирми и контактите им с потенциални клиенти от Балканите.

Енергия за чисто бъдеще и устойчив бизнес


seeSUSTAINtec няма да се проведе през 2020 г. Очаквайте онлайн каталог с изложителите.

seeSUSTAINtec изтъква предимствата на нови алтернативи. Те стават все по-достъпни и предпочитани от производствени предприятия, топлофикационни дружества, агросектора, общини и домакинства, помагайки им да намалят своите разходи и негативното въздействие върху околната среда. Енергийната независимост е ключово условие за конкурентност. Добри са перспективите за региона да премине към по-устойчив модел, базиран на чисти технологии, диверсификация на енергийния микс и либерализация. seeSUSTAINtec набляга на начините, по които можем не само да бъдем консуматори, но и производители на енергия. Бъдещите възможности за инвестиции се определят от Механизма за справедлив преход и от два стратегически документа:
Климат - енергетика и Национална програма за развитие: България 2030.

Обзор на отложеното издание през 2020 г.
Изложителите предоставят решения в направленията: инсталации на биогаз и биомаса, хибридни енергийни системи, фотоволтаика и метални конструкции за монтаж, енергийно оползотворяване на отпадъци, термопомпи, горелки, абсорбционни чилъри, машини за сушене и гранулиране на селскостопански отпадъци, инвертори за отопление и охлаждане, UPS системи за резервно захранване, решения за енергийна ефективност, тръбна изолация и изолационни продукти, търговия с въглеродни емисии, е-мобилност, финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ, транспорт с ниски въглеродни емисии и др.

Темите в конферентната част: „Договаряне на енергийните характеристики на сградите“ и „Ролята на соларните покривни централи за намаляване на CO2“.

Прочетете най-актуалните новини тук.

Статистика от 2019

*Данните са общи за събитията ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities*

3400

посетители от 11 държави

Посетители по позиция

Мениджър - 50%
Маркетинг, продажби - 36%
Експерт, консултант - 14%

Посетители

от 11 държави

Посетители по фирмена дейност

Производство - 48%
Услуги - 41%
Търговия - 11%
Изложители

от 13 държави

Посетители по географско разпределение

България - 79%
Чужбина - 21%Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:

Официален медия партньор:


Забележка:

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.