ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Почти 0.5% от българския БВП се осигурява от ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово"

Почти 0.5% от българския БВП се осигурява от ТЕЦ
Публикувана на: 24/03/2015|12:03; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Почти 0.5% от българския БВП се осигурява от ТЕЦ
Сочената като един от виновниците за високата цена на тока у нас, заради дългосрочния договор за изкупуване на енергията, ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово, реално е осигурила 0.44 процента от брутния вътрешен продукт на България и 0.51% от брутната добавена стойност на страната за 2013 г. Това сочи последното изследване на икономиста Красен Станчев и екипа на компанията му КС 2, което се изготвя на всеки две години от началото на проекта, който замени старите въглищни мощности на държавната ТЕЦ "Марица Изток 1" и нови модерни и отговарящи дори на предстоящите да влязат в сила през 2016 г. в нови европейски екологични изисквания за бранша. Споменаваната от лидера на "Атака" Волен Сидеров сред "колониалистите" и "източващите зад граница български пари" компания е платила пряко към държавния бюджет под формата на данък печалба и общ доход, акцизи, ДДС и социални осигуровки са в размер на над 30 млн. евро за 2013 г. Общият фискален ефект надвишава 40 млн. евро и включва плащанията на 720 доставчици и подизпълнители, на които "Ей И Ес Гълъбово" осигурява поръчки и работа. Освен това американската централа е основен клиент на доставчици на варовик и на държавните "Мини Марица-Изток”, като изкупува около една четвърт от добитите въглища. Сключените с тях 15-годишни договори гарантират дългосрочна перспектива за бизнеса им. Според изследването, инвестицията от 1.3 млрд. евро в изграждането на модерна въглищна централа, която е най-голямото вложение в България след 1989 г., продължава да създава икономически ползи за страната. След започването на експлоатация през 2011 г. проектът запазва значителния си принос както за икономиката на страната и бюджета, така и за заетостта и развитието на местния бизнес. Само за периода на строежа на новите мощности от 2006 г. до края на 2009 г. нетните инвестиции на компанията в страната достигат близо 980 млн. евро, или 3.9% от общите чуждестранни инвестиции за периода. Проектът осигурява 2000 преки работни места и още 800 в свързани дейности. Общо 88.5 млн. евро са платените от компанията данъци и осигуровки за периода. Строителството на централата има сериозно значение и в местен мащаб, като формира близо една трета от преките чуждестранни инвестиции в Старозагорския регион, осигурява заетост на 1.8% от работната сила и създава бизнес за 400 български доставчици на стоки и услуги. На фона на общия спад на преките чуждестранни инвестициите в България, които през 2012 и 2013 г. достигат 2.9% от БВП, или едва една десета от дела им през 2007 г., "Ей И Ес Гълъбово допринася за ограничаване на негативната тенденция и осигурява близо 0.5% от икономическия растеж през тези две години, сочи анализът. В периода на висока безработица компанията е и сериозен фактор на заетост, като значението й дори нараства след влизането в експлоатация на централата. Това се дължи главно на работните места, които централата осигурява непряко в добивната индустрия – над 3500 по данни за 2013 г., които са базирани на последната окончателна икономическа статистика. Пряко заети в дружеството в момента са над 450 души. Данните показват още, че независимо от спада на инвестициите и пряката заетост, осигурявана от компанията, след приключване на строителството приносът на "Ей И Ес" към бюджета не само не намалява, но дори се увеличава. Основната причина за това е значителният ръст на данъците и осигуровките, плащани от доставчиците, тъй като формираният около централата "икономически клъстер” до голяма степен включва дейности, свързани с голям брой работни места. ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово” има важно значение за енергийната стабилност. Фактът, че работи с местни лигнити въглища, намалява енергийната независимост на страната с 1%, а зависимостта й от внос на въглища – с 4-5%. Тя е и една от най-ефективните централи за балансиране на мрежата. Изграждането на централата след повече от 30 години без ново строителство на подобни обекти и с ограничено въвеждане на иновации подобрява възрастовата структура на топлоелектроцентралите в България и на екологичните показатели. По оценки на НЕК преди реализацията на проекта 91% от ТЕЦ-овете в страната са били на възраст над 15 години, а 28% от тях – над 35 години. Използваните нови технологии и ноу-хау правят ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово” най-модерната електроцентрала в своя клас в Югоизточна Европа, отговаряща не само на действащите екологични стандарти, но и на изискванията на Директива 2010/75/ЕС, които влизат в сила от 2016 г. 
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.