ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Енергийна борса, оздравяване на НЕК и независим регулатор

Енергийна борса, оздравяване на НЕК и независим регулатор
Публикувана на: 31/03/2015|01:03; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Енергийна борса, оздравяване на НЕК и независим регулатор
За прозрачност и реформи в енергийния сектор чрез ограничаване на изкупуването на електроенергия от неефективните и скъпите производства, за политическа, финансова и корпоративна независимост на регулатора, за развитие на газификацията и намаляване цените на водата, се обяви единственият кандидат за председател на новата Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. По време на петчасовото изслушване в енергийната парламентарна комисия на 20-те номинирани да влязат в новия състав на регулатора, Иванов очерта като свои приоритети преодоляването на дефицитите в отрасъла и оздравяването на НЕК до края на годината, заработване на енергийна борса за търговия с всичката произведена от електроцентралите енергия от началото на 2016 г. и оставането под контрола на КЕВР само на мрежовите услуги, където всъщност операторите имат господстващо положение. Според него от следващата година трябва да стане възможна конкуренцията в доставките на електроенергия и освобождаването на пазара би трябвало да запази цените на тока за бита на сегашните им нива или поскъпването да е минимално. Предстои изготвянето на доклад на комисията до парламента и намеренията са още в четвъртък в пленарна зала всяка от номинациите да подлежи на гласуване, обясни председателят на енергийната комисия Делян Добрев от ГЕРБ. Предложенията , събрали най-много гласове на депутатите, ще влязат в новата деветчленна комисия. Очакванията са още следващата седмица да има сформирана нова Комисия за енергийно и водно регулиране, която да поеме работата, най-важната от които е определянето на цените за производство, пренос, разпределение и доставка на електроенергията за бита от 1 юли 2015 г. Представителят на ДСБ Иван Иванов е единственото предложение за шеф на регулатора и е номинация на Реформаторския блок, но от ГЕРБ обявиха, че ще го подкрепят. Останалите места в новата комисия ще бъдат разпределени между политическите сили в парламента на квотен принцип – по две места за ГЕРБ и Реформаторите, и по едно за останалите партии. Иванов обясни, че най-важната задача пред него и новия състав на комисията е да приложи промените в Закона за енергетиката, влезли в сила от началото на март в структурата на цените на електроенергията. Целта на приетите ограничения за изкупуването на ток от неефективните заводски централи и топлофикации и от възобновяемите източници, както и предоговарянето на цените за дългосрочното изкупуване на тока от двете американски централи "Марица Изток" 1 и 3, е максимално задържане на ръста на цената на тока за бита от 1 юли, стана ясна от думите на кандидата за шеф на КЕВР. Очакванията са още в рамките на вторник енергийното министерство да се договори със собствениците на двете централи - "Ей И Ес" и "КонтурГлобал", за намаляване на цените им срещу изплащане на по-голямата част от дълговете на НЕК към тях, приемане на погасителен план за останалите борчове и редовни парични трансфери. Политическа и финансова независимост на КЕВР Според Иванов КЕВР трябва да извоюва своята финансова независимост и да провежда политиката си изцяло с приходи от такси за издаване на лицензи и налагани глоби за нарушения от страна на дружествата от енергийния и водния сектор. Според него едно от най-големите предизвикателства пред КЕВР е връщането на авторитета, компетентността и независимостта на регулатора, а избирането на ръководството му от Народното събрание е стъпка в тази посока. Според него, авторитетът на всеки от членовете трябва да е достатъчен срещу корпоративни зависимости. Претендентът за шеф на регулатора също така се обяви за ограничаване на енергията, изкупувана от възобновяемите източници и недопускане на преференциални цени за изкупуване на ток от нови подобни мощности, за да може да се стабилизира финансово общественият доставчик на ток НЕК. Иванов подчерта необходимостта от засилване на енергийната ефективност, както и от приемането на нова енергийна стратегия. Според него проблем за топлофикациите е ниската им ефективност, лошото обслужване на техническите съоръжения, както и недоволните потребители. Той се обяви и за преглед и корекция на общите условия на договорите на топлофикационните дружества с клиентите им. Кандидатът за председател на КЕВР смята, че проблемът със слабото развитие на газопреносната мрежа се дължи на начина на изчисляване на инвестициите, направени от газоразпределителните дружества. Наред с това няма и мотивация за газифициране на домакинствата и затова у нас са газифицирани едва между 2 и 3%. Затова Иванов настоява газифицирането да влезе в Националния план за енергоспестяването. Спецзвено за интеграция в общия енергиен пазар на Европа Сред идеите му за промяна в работата на комисията е въвеждане на нова структура на регулаторния орган и създаване на дирекция, която ще се занимава с интегрирането на българския енергиен пазар в бъдещия Европейски енергиен съюз. В сферата на ВиК сектора Иванов очерта като проблем липсата на лицензионен режим за ВиК операторите, който да обхваща всички мерки за качество. "Трябва да бъде променена и цената на водата. В България тя възлиза на 4% от месечния доход на член от семейството, а по настояване на Световната банка, не трябва да надхвърля 2.5%", каза още Иванов. Счита се, че Иванов е сигурният избор на шеф на регулатора, както и на предложенията на ГЕРБ за членове на комисията – досегашният й шеф Светла Тодорова и заместникът й Евгения Харитонова. Двете бяха описани от шефа на енергийната парламентарна комисия Делян Добрев като дългогодишни експерти с опит в регулирането на цените. Харитонова обясни по време на изслушването, че основната задача на регулатора е да балансира интересите на енергийните дружества. Тя се обяви още за либерализацията на енергийния пазар като на комисията остане са определя и контролира цените на мрежовите оператори, а търговията с електроенергия да е изцяло но свободния пазар. При представянето на кандидатите на БСП Таско Ерменков акцентира върху качествата на номинираните Валентин Терзийски, експерт в областта на топлофикациите, на бившия член на ДКЕВР Еленко Божков, отстранен заради конфликт на интереси през миналата година, и на Любомир Денчев, който е бил шеф на "Булгаргаз". Председателят на групата на Патриотичния фронт Валери Симеонов представи номинациите на Александър Йорданов, на Владимир Владимиров, на сегашния юрист на комисията Милена Миланова и на
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.