Покажи Страниците

Шоколадови отпадъци се превръщат във вода

Шоколадови отпадъци се превръщат във вода
Публикувана на01/04/2015|02:04; Източник: economynews.bg; Категория: Соларна енергия
Системата превръща отпадъците от производството на шоколадови и захарни изделия във възобновяема енергия и чиста вода.
ViaExpo