ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Шоколадови отпадъци се превръщат във вода

Шоколадови отпадъци се превръщат във вода
Публикувана на: 01/04/2015|02:04; Източник: economynews.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Системата превръща отпадъците от производството на шоколадови и захарни изделия във възобновяема енергия и чиста вода.