ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

До дни ще има договор с оператор на бъдещата енергийна борса

До дни ще има договор с оператор на бъдещата енергийна борса
Публикувана на: 22/04/2015|01:04; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
До дни ще има договор с оператор на бъдещата енергийна борса
Вероятно още следващата седмица България ще сключи договор за организиране на енергийната си борса, съобщи председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов в сряда. Борсата ще бъде организирана със съдействието на голям чуждестранен оператор, което ще даде гаранция, че тя ще функционира съгласно европейските правила. Операторът е от страна, която се слави с най-ниската корупция не само в ЕС, но и в света, казва Иванов в интервю за БТА.   Той не назовава оператора, но обяснява, че е било извършено проучване и в крайна сметка се стигна до него след диалог с ЕК , която даде своето съгласие да се проведе такъв избор.   Излизането на всички потребители на електроенергия на борсата трябва да стане възможно най-скоро - в края на тази или началото на следващата година и това няма да доведе до увеличение на цената за гражданите или поне не драстично, защото добавката "задължение към обществото" ще бъде разпределена равномерно върху всички потребители, не само върху битовите, обяснява Иванов.   Преди да се случи това обаче трябва да бъде изчистен дефицитът на НЕК, който през миналата година е бил за 644 милиона лева, и да бъдат променени правилата за търговия с електроенергия, така че да станат равнопоставени всички участници на пазара. Според Иванов досега НЕК е била в привилегировано положение, което трябва да бъде променено.   КЕВР ще положи всички усилия да стопи дефицита на НЕК, без да се налага да се повишава цената на електроенергията за гражданите, подчертава Иван Иванов. Очаква се около 100 млн. лв. да бъдат спестени на компанията от въвеждане на изискването да бъдат спазвани лимитите за изкупуване на зелена енергия, други 240 млн. лв. трябва да дойдат като приход от продажбата на квоти зелена енергия, а 97 млн. лв. се спестяват на НЕК от споразуменията за намаляване на цената за разполагаемост с двете американски централи, посочва председателят на КЕВР.   Очаква се сериозна икономия на средства и от намаляване на изкупуваната енергия от заводските централи и топлофикациите, но това не може все още да бъде изчислено. "Част от топлофикациите в момента променят своята политика и се опитват да привлекат повече клиенти на топлинна енергия включително и чрез отстъпки в цената, за да увеличат дела на високоефективно комбинирано производство. Затова още не можем да кажем как ще се отрази върху текущия дефицит на НЕК въвеждането на изискванията на закона", казва Иванов.   По думите му, намаляването на дефицита ще стане и по линия на провеждането на открити и прозрачни търгове от страна на НЕК. Миналата година бяха загубени около 30 млн лв. по причина, че предишният директор на НЕК без търг чрез пряко договаряне продаде енергията от водноелектрическите централи. Сега ще бъдат организирани търгове за произвежданата енергия от ВЕЦ през следващата година, обяснява председателят на енергийния регулатор.   Попитан дали ще се справи до 30 юни с обявения от самия него приоритет на комисията да бъде намален дефицитът в НЕК без да се повишава цената на електроенергията, той казва: "Имаме още два месеца преди да отговоря на този въпрос. Комисията е колегиален орган и взема с гласуване своите решения. Предстоят анализи относно исканията на енергийните дружества. Но, аз отново заявявам, че ще направя всичко възможно в рамките на моите правомощия да няма увеличение на цената на електроенергията. След два месеца ще се знае дали съм успял в това мое намерение.   По повод обявеното и от НЕК, и от ЕСО намерение да не искат увеличение на своята цена, но да настояват за преразпределение на цените вътре в микса (за което настояват и ЕРП-тата), Иван Иванов посочва, че точно това ще бъдат изчисленията, които ще бъдат направени през следващите два месеца.   "Ще бъдат проиграни всички варианти, които включват формирането на микса, студеният резерв и съотношението между закупени количества, цени и потребление. Не случайно споменавам потреблението, защото то намалява значително на регулирания пазар и енергията, изкупувана от НЕК по дългосрочни договори вече става все по-голяма част от енергията на регулирания пазар. Това прави все по-трудна задачата цените да бъдат задържани на приемливо за потребителите ниво. Единственото спасение е максимално бързо до края на тази година или началото на следващата да се либерализира пазарът на енергия в страната", заявява новият председател на КЕВР.   Той обяснява, че тогава битовите потребители, дребният и среден бизнес ще могат да избират не директен доставчик, защото едва ли един производител директно ще продава на битов потребител, но ще могат да избират търговец на електроенергия, който ще отчита потребностите от електроенергия в различните часови пояси на голяма група потребители и ще се стреми по такъв начин да балансира потреблението, че да създаде група със сравнително устойчиво потребление в рамките на денонощието.   В тази група няма да има само битови потребители, защото потреблението на бита е концентрирано сутрин от 7 до 9 часа и вечер от 19.00 до 22.00 часа, крайно неизгодно е за един търговец да доставя електроенергия само в тези часове. Затова в групата трябва да има и други, примерно стопански потребители. По-късно ще се изградят така наречените умни мрежи, които ще позволяват да се управлява по-добре потреблението.   Няма никакви основания да се счита, че в България потреблението ще расте, напротив. Особено с постепенното навлизане на природния газ, което трябва да стане след диверсификация на доставките на природен газ и либерализация на пазара на природен газ, считам, че България ще навакса голямото изоставане относно газификацията на битовите потребители, което в момента е между 2 и 3 процента, обяснява Иванов.   Той изразява мнението, че категорично страната няма нужда от нови генериращи мощности. Моето становище е, че единственият вариант на строителство на нова мощност, то е за заместване на излизаща от експлоатация мощност. Ако през април не беше излязъл за планов ремонт на 5 блок на АЕЦ Козлодуй щяхме да се изправим пред ситуация на свръхпроизводство и ТЕЦ Марица Изток 2 трябваше да бъде спрян, посочва председателят на КЕВР.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.