ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Регулаторът не позволява на НЕК да купува по-евтино зеления ток

Регулаторът не позволява на НЕК да купува по-евтино зеления ток
Публикувана на: 29/04/2015|04:04; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Регулаторът не позволява на НЕК да купува по-евтино зеления ток
Желанието на "Националната електрическа компания" (НЕК) да намали неправомерно изкупуването на енергия от възобновяемите източници по преференциални цени като опит за свиване на дефицитите си, бе отрязано от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Регулаторът излезе във вторник вечерта със становище, че действащото вече от началото на 2014 г. ограничение за купуване  на определени часове годишно зелен ток се отнася не за астрономически часове, а за произведените мегаватчаса ефективна енергия от слънчеви, вятърни и на биомаса централи. Преди десетина дни  НЕК писа на производителите на слънчева енергия, че към април 2015 г. ще достигнат определените от регулатора 1250 мегаватчаса работа годишно, за които им се плаща преференциално и от там насетне енергията им ще бъде купувана за 125 лв. за мегаватчас, колкото струва токът за бита. Държавната компания обаче реши, че ще смята тези часове като астрономически, а не като изработени мегаватчаса. По тази причина и за 2014 г. НЕК смята, че централите са изработили часовете по преференциални цени по-рано от признатото и искаше да ги накара да връщат получени вече суми. Подобни писма от страна на НЕК получиха и електроснабдителните дружества, че трябва да направят проверка на фактурите, издадени за възобновяема енергия, а данните да бъдат предоставени на НЕК. Срещу това възразиха ВЕИ-производителите, а председателят на енергийната парламентарна комисия Делян Добрев коментира, че искането на НЕК е голям гаф, тъй като1250 мВтч е за 1 МВ инсталирана мощност на фотоволтаична централа и се отнася за енергията, изкупувана по преференциална цена. Сега КЕВР потвърждава, че съгласно закона за енергията от възобновяеми източници НЕК е длъжна да купува енергия, а не време. Комисията обаче смята, че текстът за "средногодишна продължителност на работа' на ВЕИ-тата следва да бъде по-прецизно дефиниран в закона. Регулаторът също така посочва, че няма да има промяна във вече съществуващите ограничения за изкупуване на зеления ток, които са част от определяната им преференциална цена. Председателят на КЕВР Иван Иванов смята, че въпреки запазването на прилагания досега подход при изкупуването на екоенергията от страна на НЕК, държавната компания ще спести 100 млн. лв., ако спазва лимита за производствени часове при изкупуването на енергията от ВЕИ-централите. По думите му това ще е възможно, защото още през есента част от централите ще изпълнят определеното количество енергия до средногодишния си лимит и след това енергията им няма да се изкупува по преференциални цени.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.