ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Скъп ток, екорекет и мудни чиновници заплашват 180 млн. евро инвестиция

Скъп ток, екорекет и мудни чиновници заплашват 180 млн. евро инвестиция
Публикувана на: 14/05/2015|01:05; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Скъп ток, екорекет и мудни чиновници заплашват 180 млн. евро инвестиция
Четиригодишна инвестиционна програма за 180 млн. евро за модернизация, енергийна ефективност и екологизация на металургичното си предприятие между Пирдоп и Златица, представи компанията "Аурубис България" в четвъртък пред журналисти. Нейното изпълнение обаче е под условие и зависи от това дали ще продължават да са толкова високи цените на електроенергията за индустрията, дали държавната администрация ще е все така мудна в издаването на разрешителните и дали хора и организации, наричащи се екологични, все така ще подават в съда неоснователни жалби срещу инвестиционните проекти като форма на рекет заради отказ на "Аурубис" да финансира техни планове. Условно плановете на металургичното предприятие за развитие на бизнеса до края на 2018 г. са разделени в две групи. Едната е за директни инвестиции за 150 млн. евро в завода за производство на мед, сярна киселина и железо-силикатен прах, наречен фаялит. Парите се предназначени за редица малки проекти за повишаване на енергийната ефективност, ремонт на оборудване, модернизация на процесите за повишаване конкурентоспособността и производството на допълнителни вторични продукти от основната дейност по преработката на медната суровина, каза изпълнителният директор на "Аурубис" Тим Курт. Такива в момента са сярната киселина, 70 на сто от която се изнася, и фаялитът, обясни Георги Николов, генерален секретар на предприятието. Засега обаче фаялитът, който може да се използва в циментовата промишленост, се складира в завода, тъй като няма интерес към него на вътрешния пазар, а за износ прахът трябва да претърпи още една преработка. Именно в такъв проект, който ще позволи експорт на фаялита за Китай и други далекоизточни страни, ще е част от планираната инвестиция. Втората част – индиректно вложение от 30 млн. евро, ще бъде използвана от други компании, партньори на "Аурубис", и за култура, спорт и социални програми в региона на Пирдоп, посочи Курт. От тази сума 25.5 млн. евро са предназначени за подобряване на работата на пристанищата Варна и Бургас. През Варна компанията внася 70 на сто от нужните й концентрати за преработката на рудата, а през Бургас изнася сярната киселина, получена като вторичен продукт. Компанията предвижда да инвестира в подобряването на обслужването на двата порта и евентуалното им разширяване при увеличаване на капацитета на предприятието на "Аурубис", обясни Николов. Представителите на компанията обаче предупредиха, че част от намеренията им може и да не се случат в посочения период или въобще, тъй като срещат редица трудности. Една от тях е цената на тока в България, която е най-високата в Европейския съюз за индустрията. 50 евро за мегаватчас плашат промишлените предприятия на свободния пазар, докато в Германия наши заводи купуват на 20 на сто по-ниски тарифи, каза Георги Николов. Той обясни, че това е така заради прекалено ниските цени за бита и получаващия се дисбаланс между тарифите на електроцентралите за пазара за домакинствата и на свободния пазар за потребителите на енергия високо напрежение. Представителят на "Аурубис" все пак е оптимист, че държавата ще приеме предвидената наредба за компенсиране на разходите на индустриалните потребите за добавката, която в момента те плащат на НЕК за изкупуването на слънчевата и вятърната енергия, както и тази по дългосрочните договори с американските централи в комплекса "Марица Изток". Според Николов държавните АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица Изток 2" трябва да започнат да сключват по-дълги от 12-месечни договори за продажба на енергия. Той смята, че при добра воля от страна на двете централи може да се подписват доставки за 5 и дори 10 години напред, естествено не на фиксирана, а на цена с компонент на индексация. Такава сделка ще позволи на компанията да си прави по-добри сметки при планирането на инвестициите, които в металургията са дългосрочни и възвръщаемостта им не става за година-две, коментира Николов. Според него така ще има устойчив бизнес климат и в страната ще бъдат привлечени вложители в сектори с добавена стойност, а не инвеститори, "които за един ден могат да си изнесат вложенията на Канарските острови, докато ние завода между Пирдоп и Златица не може да го изнесем". Другата критика на "Аурубис" е към сегашната възможност всеки да обжалва без никакви мотиви решения на администрацията по инвестиционни проекти, свързани със строежа или въздействието им върху околната среда. "В България има феномен – възможно е съвсем необосновано да се спират проекти от съда след бланкетни жалби от определени лица и организации, наричащи себе си екологични, които са превърнали това в бизнес", каза Николов. Не може хора и организации, които не са присъствали на нито едно от обществените обсъждания на проекти и не са си казали там своите притеснения и възражения, да имат право да обжалват без никакви аргументи разрешенията за изпълнението им, смята Николов. Според него, съдът трябва да приема само обосновани искове срещу инвестиционни проекти, а жалбоподателите - да плащат такси за завеждането им. Забавянето в решенията на администрацията също е проблем, каза Курт и поиска съкращаване на сроковете за издаване на необходимите разрешителни. "България е единствената страна в ЕС, която не предлага облекчаване на плащането на ДДС при вноса на суровини", каза Николов и даде за пример как в много държави дължимият ДДС при вноса на суровини от една компания се приспада от ДДС при износ на суровини от същата компания, но повече от осем години ръководствата на финансовото министерство не приемат въвеждането на тази мярка с мотива, че създавала предпоставки за злоупотреби. "Законодателството трябва да се прави за онези, които го спазват, а за останалите има механизми за контрол", заяви Николов. Според Тим Курт, обявената инвестиционна програма е под условие, тъй като проектите са малки и различни и тяхното изпълнение е заплашено от посочените фактори. Освен това, ако бизнесклиматът в страната не стане по-устойчив, има опасност ръководството на международната група "Аурубис" да преосмисли как да разпределя инвестициите си и българското предприятие да не е сред приоритетите му, предупреди той.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.