ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Международна енергийна харта подписаха 70 държави, сред които и България

Международна енергийна харта подписаха 70 държави, сред които и България
Публикувана на: 20/05/2015|05:05; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Международна енергийна харта подписаха 70 държави, сред които и България
Международна енергийна харта, която надгражда съществуващата в момента Енергийна харта, бе подписана от 70 държави, сред които и България, в Хага в сряда по време на министерска конференция, посветена на изготвянето на политическата декларация за дългосрочно сътрудничество в сферата на енергетиката, която не поражда правно-обвързващо задължение за страните. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова сложи параф под документа, който допълва хартата от 1991 г. Очакванията на делегатите са да се засили международното сътрудничество в търсене на най-добрите решения на актуалните енергийни проблеми. В Международната енергийна харта се залагат цели за постигане на благоприятен инвестиционен климат в енергийния сектор, така че той да е устойчив в дългосрочен план. По този начин ще бъдат осигурени достатъчни количества енергия при опазване на околната среда и климата в бъдеще, посочват от Министерството на енергетиката. Пред участниците в конференцията министър Петкова е подчертала, че сътрудничеството и солидарността между страните е от стратегическо значение за българското правителство при разрешаване на енергийните предизвикателства. "България подкрепя необходимостта от установяване на обща правна основа за енергийна сигурност, основаваща се на отворени и конкурентни пазари”, допълва тя. България ще продължи да бъде активен участник в изграждането на необходимата инфраструктура за разнообразяване на енергийните доставки. По този начин ще се подобри енергийната сигурност не само на страната, а и на региона на Югоизточна Европа, казала още министър Петкова. по думите й, намирането на взаимно приемливи решения по актуалните въпроси в енергетиката ще повиши конкурентоспособността на икономиките и ще създаде условия за устойчиви инвестиции. Новата Международна енергийна харта насърчава развитието на прозрачни и стабилни енергийни пазари на регионално и глобално равнище, основани на принципите на пазарно ценообразуване. Текстовете на политическия документ предвиждат още насърчаване на реализацията на важни за енергийната сигурност инфраструктурни проекти; диверсификация на енергийните източници и маршрути на доставка; развитие на взаимната свързаност и регионалната интеграция на енергийните пазари. Документът подкрепя свободната търговия в областта на енергетиката, както и защитата на инвестициите в сектора. Създаването на механизми за ефективно използване на енергията и чисто използване на изкопаеми горива също фигурират в декларацията. По-рано през деня Петкова се срещна с генералния секретар на сегашната Енергийна харта Урбан Руснак, когото запознала с работата на българското правителство за преодоляване на зависимостта от руски природен газ и напредъка по връзките с газовите системи на България и съседните й държави. Руснак приветствал работата на българското правителство в тази насока. По време на срещата двамата са обсъдили възможността юристи от Хартата да съдействат за разрешаване на спорове между държавата и инвеститори извън съда с цел намаляване на разходите. Предстои детайлизиране на документите на Международната енергийна харта.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.