ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Топлофикациите скочиха срещу предлаганите по-ниски цени за услугите им

Топлофикациите скочиха срещу предлаганите по-ниски цени за услугите им
Публикувана на: 03/06/2015|05:06; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Топлофикациите скочиха срещу предлаганите по-ниски цени за услугите им
Според топлофикационните дружества в доклада на работната група за определяне на нови цени в сектора от 1 юли не са отчетени значителни разходи и така ще бъдат ощетени инвестиционните им програми. Това стана ясно по време на проведеното в сряда открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Още в края на април топлофикационните дружества подадоха в комисията заявления за рязко поскъпване на топлинната енергията през лятото. С изключение на "Топлофикация Бургас", която предлагаше цената й да бъде понижена с 2 процента, всички останали дружества искаха увеличение с между 17 и 30 на сто. В предлаганите нови цени бяха включени разходите за емисии въглероден двуокис, които преди не са влизали в тарифите, както и технологични и други разходи, орязвани през предишни години. Освен това цените на произвежданата от тези дружества и изкупувана от НЕК електрическата енергия са били намалявани на два пъти през предишни периоди, без това да се отрази на цената на топлинната енергия и сега тези разходи също трябва да бъдат компенсирани. Работната група към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обаче не прие мотивите на дружествата и в доклада си предложи намаление на цените на топлата вода и парното. За най-голямата топлофикация в страната - столичната предлаганото намаление е 5.63 процента, за ЕВН България Топлофикация Пловдив предлагането намаление е 1.35 процента, за Бургас с 5.99 процента, а във Варна - с 0.21 процента. Минимално увеличение на цената на топлофикационната услуга се предвиждаше единствено в Плевен - с 0.46 процента и във Враца - 2.68 процента. Експертите на КЕВР предвиждат и ново намаление и на преференциалната цена на произвежданата от топлофикациите електроенергия по комбиниран способ. След прегледа на представените от дружествата заявления за новия ценови период от 1 юли 2015 г. при метод на регулиране "Норма на възвращаемост на капитала" в ценообразуващите елементи са нанесени корекции, посочиха експертите от работната група. По време на обсъждането в сряда Георги Беловски, изпълнителен директор на "Топлофикация София", заяви, че комисията не е признала отчисления в размер на 2,3 млн. лв. за амортизации на топлоизточниците, както и над 7 млн. лв. амортизационни отчисления на топлопреносната мрежа. Беловски каза, че приетият от КЕВР амортизационен период за топлопреносната мрежа от 30 години е твърде дълъг и трябва да бъде намален на 17 години. Намалени са и разходите на дружеството за ремонти. По думите му това е заради изпълнението на миналогодишната програма за ремонти, но в края на миналата година "Топлофикация София" е защитила бизнес план с по-голям обем ремонти. Беловски възрази и срещу непризнаването в пълен размер на разходите за заплати, разходите за балансираща енергия, както и разходите на дружеството, свързани със събираемостта. Илина Стефанова, мениджър от "ЕВН Топлофикация Пловдив" възрази пред КЕВР срещу определената от комисията норма на възвращаемост на капитала в размер на 4,11 процента. За нас не става ясно как е получена тази цифра, според независими консултанти разумната стойност на този показател трябва да е 10,34 процента, заяви Стефанова, цитирана от БТА, и добави, че при такава ниска норма на възвращаемост инвеститорите не виждат смисъл за по-нататъшни инвестиции. От "ЕВН Топлофикация" посочиха и непризнаване на разходи за балансиране в размер на 1 млн. лв., както и непризнаване на разходи за фактуриране и клиентско обслужване. Представителите на останалите топлофикационни дружества се присъединиха към отправените възражения и повечето от тях апелираха към приемане на по-високи разходи за ремонти. Топлофикациите, които използват гориво въглища, сигнализираха за подценяване на цената на този ресурс. В доклада на работната група на КЕВР липсват прогнозни количества за електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран способ, заяви Петър Илиев, изпълнителен директор на НЕК, който, като представител на обществения доставчик, постави пред КЕВР своите възражения по доклада. Илиев отбеляза, че след промените в Закона за енергетиката от тази година НЕК вече има задължение да изкупува само енергия, която е произведена с високоефективна технология. Затова по думите му трябва да се посочат точните прогнозни количества на такава енергия. С изключение на "Топлофикация София" нито едно дружество не го е направило, заяви той. Илиев посочи, че в доклада за цените в сектор "топлоенергетика" общото количество изкупувана високоефективна електрическа енергия от НЕК не съответства на количеството, което е ценообразуващо за регулирания пазар в сектор "електроенергетика". От работната група, изготвила доклада, заявиха, че още през есента на 2014 г. КЕВР е изискала от НЕК да представи подписани от топлофикациите и обществения доставчик спецификации за изкупуваната електроенергия, но такива не са били представени. Не чухме от топлофикациите как се отразяват цените на топлинната енергия върху клиентите им, заявиха още от работната група. От КЕВР припомниха, че дружествата са поискали повишаване на цените с проценти от рода на 17, 32, 15, 38, 46 - нещо, което не би могло да се понесе от клиентите им. От КЕВР обясниха, че в един стагниран пазар на топлинна и електрическа енергия е редно да се приеме по-дълъг период на амортизации, за да не се натоварват цените. Разходи за ремонти пък са приемани само на дружества, които имат обосновка за това. Повечето ремонти имат инвестиционен характер и ще бъдат признати в следващия регулаторен период, когато повишат стойността на активите, обясниха още експертите. При определяне на разходите за въглеродни емисии регулаторната група е умножила купените през миналия период емисии по 5,84 евро, колкото е средната цена за тон емисии, обясниха още експертите. Председателят на регулатора Иван Иванов заяви, че КЕВР има един и същи подход към всички дружества и няма да има ощетени или привилегировани сред тях. На 8 юни ще бъде готов окончателният проект на решение за цените на топлинната енергия, а на 10 юни ще се състои общественото обсъждане. Окончателното решение ще бъде взето на закрито заседание на 29 юни.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.