ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Eнергореформаторска

Eнергореформаторска
Публикувана на: 16/06/2015|03:06; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Eнергореформаторска
На енергийния фронт се търси пресечната точка между спасяването на енергетиката, разбрано като спасяване на НЕК и други недосегаеми, лавирането между отделните групи потребители и придаването на контекст на случващото се като реформа. Така поставена дилемата - кого да спасим - енергетиката или потребителите - е подвеждаща, защото спасението на потребителите не е тъждествено със спасението на цялата енергийна система, а само на онези нейни звена, които са системно и структурно определящи и които нямат алтернатива. Но всичко друго, като генерация и разпределение, е заменимо. Потребителите вече имат възможност да бъдат задоволени чрез внос. Не че това е най-доброто за националните интереси - просто давам контекст. Реформите и преструктурирането в енергийните дружества са работа на правителството, нуждата от нова регулаторна рамка и адаптация на съществуващата - на законодателя, докато оптималната навигация между интересите на потребителите и на производителите е работа на Комисията за енергийно и водно регулиране (КВЕР). Възможна ли е реформа на парче? Без мастър план и синхронизация на реформата във всичките й части между отделните стълбове на промяната - изпълнителна, законодателна власт и регулатор, само с идеята да налучкаме с проба и грешка звеното с най-висок праг на реакция, за да поеме непропорционално висок част от "щетите", ще изчерпим и без това ниските равнища на търпимост на обществото. Гонене нагоре и надолу по веригата на стойността дефицитите, докато те се самовъзбуждат и ескалират отвъд предела на контролируемост трудно ще спечели "умове и сърца" за реформите. Колкото е умел регулатор да има, ако той трябва да се съобразява с политкоректност, при това като определя разходите в балансите на едно търговско дружество, т.е. да решава дали да съществува и то при либерализиращ се пазар, резултатът ще бъде предизвестено негативен. Да започнем с това, че има два принципни подхода при реформите. Единият е да увеличим приходите на входа на системата чрез увеличение на цените, като покрием дефицитите по веригата, подреждайки терапираните звена по важност - било то системна, било то политическа. Другият е да се ангажираме в съзнателен процес на управление на трансформация, така че да съхраним системната устойчивост, като дадем равен шанс на всички участници да се подготвят за студения душ на свободния пазар и за конкуренция от близки и по-далечни съседи. Повтарям, не да дръпнем шалтера рязко, а да управляваме промяната, като направим прехода кратък и относително поносим, както за обществото, така и за компаниите в енергетиката. Пазарът не признава свещени крави Опитваме се да увеличим приходите на входа на енергийната система, но не се получава нещо със "справедливостта" - защото никой от участниците не отъждествява решенията на регулатора като "справедливи", защото са взети от хора. Справедливост може да дойде само от пазара, но и там има доста условности пред вид на многото "свещени крави", които правят това понятие условно, ако не подвеждащо. Прогнозираното увеличение на приходи от повишени цени, включително чрез таксата "завължения към обществото", няма да се състои. Поне не в тези размери, тъй като от уравнението ще излязат големите консуматори, които и плащат най-много. Тоест още на старта няма да получим увеличение на приходите за системата. Остава втората възможност - да преразпределим тежестта между участниците от горната до долната част на веригата така, че системно значимите звена да останат с повече кеш. Но тъй като допълнителните финансова вливания няма да бъдат достатъчни за всички - недоволството ще бъде тотално, макар и неравномерно разпределено. Загубите на дружества като НЕК за пореден и последен път ще се трансформират в изяден собствен капитал. Компанията на практика не може самостоятелно да взема значителни кредити. Нетната текуща оценка на капитала се срива експоненциално при свиващ се хоризонт на продажби, липсата на стратегическа визия за развитие на отрасъла, за БЕХ и за конкретното дружество. При това по-бързо, отколкото произтича от реалното състояние на текущите приходи от продажби. Неслучайно НЕК има по-нисък от суверенния рейтинг. Основната неустойчивост идва от непредсказуем политически и отраслов риск. Шокова приватизация Намираме се в класическа предприватизационна ситуация, при която приходите намаляват по веригата, решенията се отлагат и идва неизбежната и единствена опция - шоковата приватизация. Възможно е и да нямаме какво да продаваме или да правим сделки за 1 долар. След време това ще се спряга за престъпление, когато в същност продажбите са форсирано следствие на минал престъпен процес. За да избегнем срива в сектора, спешно трябва да привлечем външни инвеститори и дългосрочни купувачи на електрическа енергия в схема с опция за купуване на дялове или лизинг на мощности. Всеки дългосрочен договор за изкупуване на енергия освобождава просто за реформата, като намалява теглото върху българския купувач и данъкоплатец. Стабилизацията на НЕК не е само и основно въпрос на текущи баланси, а на дългосрочна перспектива и политика. Реформата в енергетиката изисква решително разделяне с митове и устойчиви логически фиксации. Казват НЕК не може да фалира, защото върху него се крепи енергийната сигурност на страната. Именно възприятието, че е "прекалено голям,за да фалира" прави така, че кървящо във всяко отношение предприятие продължава да трупа дългове и се източва, защото всички играчи възприемат, че то "не може да фалира" и държавата ще го спаси. А защо всъщност НЕК да не може да фалира? Няма да можем да генерираме или пренасяме ток до крайни потребители, или ще затворим енергетиката си? Отсъствието на пазарната принуда и постоянно високите вътрешни загуби възпроизвеждат кръга на добавената или по-скоро изчезващата стойност. Още докато навремето се правеше стратегията на БЕХ, зад която продължавам да стоя, защото имаше визия и дългосрочна цел, - имаше изрично изискване за преструктуриране на съставляващите го компании и извеждането им с нови стратегии по пътя на либерализиращия се пазар. До ден днешен нито една компания не е била преструктурирана, нито изчистени управленските структури, нито има помен от най-високи управленски и контролни стандарти или готовност за конкурентна битка в условията на либерализиран пазар. Отдавна БЕХ и всички неговите структури трябваше да оперират на борс
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.