ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Съвет към кабинета ще координира енергийната политика на България

Съвет към кабинета ще координира енергийната политика на България
Публикувана на: 01/07/2015|01:07; Източник: dnevnik.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Съвет към кабинета ще координира енергийната политика на България
Съвет по енергийна сигурност към Министерския съвет ще координира националната политика в сектор енергетика и ще определя приоритетите на България в рамките на Европейския енергиен съюз, реши на заседанието си правителството.Ролята на Съвета е да следи за провеждането на интегрирана енергийна политика за осигуряване на достъпна енергия за потребителите, за модернизация и доизграждане на националната енергийна инфраструктура и реформи в сектор енергетика.Съветът ще...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.