Покажи Страниците

Реформата в енергетиката започна с пакет мерки

Реформата в енергетиката започна с пакет мерки
Публикувана на03/07/2015|01:07; Източник: economynews.bg; Категория: Соларна енергия
Предвижда се с промяна в Закона за енергията от възобновяеми източници общественият доставчик да изкупува по преференциални цени само количествата електрическа енергия, които осигуряват приход на ВЕИ производителите.
ViaExpo