Променят условията за изкупуване на енергия от ВЕИ по преференциални цени

Променят условията за изкупуване на енергия от ВЕИ по преференциални цени
Публикувана на: 03/07/2015|02:07; Източник: dobrichonline.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Правителството разработи мерки за справяне с тарифния дефицит в енергетиката, с които се гарантират баланса и сигурността на енергийната система на страната. Създава се Фонд „Сигурност на енергийната система“.
Променят условията за изкупуване на енергия от ВЕИ по преференциални цени
Към цялата новина: http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=29700
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.