Покажи Страниците

Ангел Семерджиев: Произвеждаме ток от ВЕИ не защото имаме нужда, а защото ЕК го иска

Ангел Семерджиев: Произвеждаме ток от ВЕИ не защото имаме нужда, а защото ЕК го иска
Публикувана на02/10/2012|04:10; Източник: chambersz.com; Категория: Соларна енергия
Ангел Семерджиев: Произвеждаме ток от ВЕИ не защото имаме нужда, а защото ЕК го иска
До шест месеца ще има постоянна такса за производителите на енергия от ВЕИ за достъп до енергийната мрежа. Дори и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) да бъде спряно напълно, няма да има недостиг на енергия в системата. Коментарът направи Ангел Семерджиев, председател на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).
ViaExpo