ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ЕК разследва Енергийния холдинг за злоупотреба с монопол

ЕК разследва Енергийния холдинг за злоупотреба с монопол
Публикувана на: 03/12/2012|04:12; Източник: klassa.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
 Европейската комисия откри официална процедура, за да разследва дали "Български енергиен холдинг" злоупотребява с господстващото си положение на пазара за електрическа енергия на едро в България, съобщиха от представителството на ЕК у нас в понеделник.Комисията е загрижена, че "Български енергиен холдинг" може би възпрепятства конкуренцията на пазарите на електричество на едро в България и в съседните ѝ страни посредством териториални ограничения. Подобно поведение би представлявало нарушение на антитръстовите разпоредби на ЕС. Откриването на процедурата не предрешава изхода от разследването, а само означава, че Комисията ще разгледа въпроса приоритетно.Комисията проучва някои от разпоредбите, съдържащи се в споразуменията за доставка на електричество, сключени от дъщерните дружества на "Български енергиен холдинг". Възможно е тези разпоредби да ограничават свободата на търговските им партньори да доставят електричество, закупено от "Български енергиен холдинг", като определят къде да се достави електрическата енергия. Съгласно въпросните разпоредби доставяното от БЕХ електричество може например да се препродава единствено в България и не може да се изнася.Тези договорни разпоредби могат да представляват териториални ограничения и да доведат до нарушаване на електроразпределението в единния пазар и до раздробяване на пазарите за електричество по национален признак. Подобна практика би възпрепятствала конкуренцията, като същевременно би попречила на интеграцията на пазарите на електрическа енергия в ЕС.Член 102 от ДФЕС забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, която може да повлияе върху търговията между държавите членки.Член 11, параграф 6 от Регламента за антитръстовата политика предвижда, че образуването на производство от Комисията освобождава органите за защита на конкуренцията на държавите членки от правомощията им също да приложат разпоредбите на ЕС в областта на конкуренцията спрямо съответните практики.Комисията е уведомила "Български енергиен холдинг" ЕАД и българския орган за защита на конкуренцията, че е открила процедура по случая.Няма законоустановен срок за приключване на разследванията за антиконкурентно поведение. Продължителността на разследванията в областта на антитръста зависи от редица фактори, като сложността на казуса, степента, до която засегнатото предприятие съдейства на Комисията, и упражняването на правото на защита. 
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.