ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ВЕИ-та обявиха мерките срещу тях за антиевропейски

ВЕИ-та обявиха мерките срещу тях за антиевропейски
Публикувана на: 08/07/2015|07:07; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ВЕИ-та обявиха мерките срещу тях за антиевропейски
Инвеститорите във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) изразиха тревогата си от внесените в парламента от депутати от ГЕРБ поправки в закона за енергетиката и ги обявиха за антиевропейски. Намеренията на управляващите са да задължат всички производители на ток да правят 5-процентни вноски във фонд "Енергийна сигурност" за покриване дефицитите в НЕК по изкупуването на енергия от слънце, вятър, вода, биомаса, когенерации и по дългосрочните договори с двете американски централи в комплекса "Марица Изток". Планира се също така орязване на цените на ВЕИ, които са заявили по-високи от реалните инвестиционни разходи, е възстановяване на надзветите суми, както и намаляване на изкупуваните по преференциални цени количества възобновяема електроенергия. Шест организации на производители на ток от различни видове ВЕИ припомнят на управляващите, че предишните опити на стария състав на енергийния регулатор и на парламента да наложат допълнителни такси и цени върху възобновяемата енергия са пропадали в съда. Според тях предвидените сега реформи предвиждат "най-незаконните и най-тежките от прилаганите до момента ретроактивни санкции за производителите от възобновяеми източници". Браншовите асоциации се възмущават, че не са били поканени да участват в разговорите за новите мерки и реално са изолирани от диалога за реформите в енергетиката. В тяхното изявление, разпространено в сряда, се посочва, че предлаганите законови поправки нарушават поетите ангажименти от България пред Европа за насърчаване на зелената енергия и гарантиране на направените инвестиции във ВЕИ-проекти, както и за изпълнението на политиките на Евросъюза в областта на климата и енергетиката. Другите централи ще могат да вкарат вноската си в цената Новата такса от 5 процента, макар и да е предвидена за всички производители на ток, ще е ефективна само за ВЕИ, тъй като те имат фиксирана цена и реално тя ще е за сметка на капитала им, докато останалите централи могат да си я калкулират в тарифите,посочват екоцентралите. Ако това решение бъде одобрено от парламента, то ще е същото като въведената през септември 2012 г. от тогавашната ДКЕВР "временна цена за достъп“ до електрическата мрежа за ВЕИ до 39% върху приходите им, която бе обявена от Върховния административен съд за незаконна, посочват инвеститорите. Те припомнят и гласуваната от парламента в края на 2013 г. 20-процентна такса върху приходите от произведена енергия от слънце и вятър, която пък бе отменена от Конституционния съд като незаконна и дискриминационна. "С предложенията се нарушава общ принцип на Европейската общност, възприет и от Закона за енергетиката, че разходите от преференциални цени за възобновяеми енергийни източници и комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия се прехвърлят върху крайните потребители на електрическа енергия", заявяват организациите. Според тях предлаганият механизъм за компенсиране на дефицита в НЕК противоречи на насоките за държавна помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014—2020 г. и на евродиректива. Хаос и корупция Преминаването от фиксирана преференциална тарифа към индивидуални определени цени по договори е най-тежката санкция, защото променя изцяло началните инвестиционни условия, съответно и принципа, по който е инвестирано във ВЕИ-проекти, пише в становището. Това ще създаде хаос и корупция в сектора с необозрими размери, допълва то. Като несправедливо е определено намерението на управляващите при превишаване с 5 на сто от заявените при определянето на преференциалната им цена и реалните инвестиционни разходи. Причината е, че предложените законови текстове предвиждат анализ само на първоначалната инвестиция (CAPEX), без да се отчита влиянието на оперативните разходи (OPEX) върху възвръщаемостта. Не са взети предвид и загубите от ограничения на производството поради недостатъчния капацитет на преносната мрежа да пренесе енергията на ВЕИ-централите, както и значителните разходи за балансиране, оплакват се инвеститорите. Заобикаляне на наложени допълнително разходи По тяхното мнение, се търси заобикаляне на отразяването различни разходи на слънчевите и вятърните централи, които изобщо не са били включени и предвидени в първоначалния модел на КЕВР при определянето на преференциалната тарифа. Такива са такса достъп, балансиращи разходи, ограничение на часовете до които произведената от ВЕИ енергия се изкупува по преференциална цена, сега и новата такса от 5%. Екоцентралите посочват, че новият начин за определяне на часовете, до които ВЕИ-производителитеще могат да продават тока си на преференциални цени, ги поставя в неравностойно положение тъй като "нетното специфично производство на електрическа енергия“ е различно в зависимост от проекта, а за слънчевите централи то е 10-15% по-ниско от специфичното производство, което се използва досега. Те се чувстват силно засегнати и от това, че вече енергията, произведена над гарантирано изкупуваната по високите цени, няма да се плаща по цената на микса от енергии на НЕК, а по стойности за "излишък“ на балансираща енергия, определени от държавния системен оператор между 4 и 10 лв/МВтч. Предлаганите промени са в противоречие на Директива 2009/28/ЕО, Директива 2009/72/ЕО, Договора за функциониране на Европейския съюз, Конституцията на Република България, решения на Конституционния съд на Република България, Закона за държавните помощи и др., заявяват инвеститорите във ВЕИ. Те посочват, че се пренебрегват и препоръките от доклада на Европейската банка за възстановяване и развитие от пролетта на 2014 г., която понижи инвестиционния рейтинг на България заради действия на предходното българско правителство, ограничаващи производителите от ВЕИ. Лош сигнал за чуждите капитали Те допълват, че направените от тях инвестиции са над 4.5 млд. евро, от които 2 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции и около 2.5 млрд. евро заеми от българските банки. "Ние сме най-големия изцяло частен инвестиционен сектор в българската икономика след 1989 г. Застрашаването на жизнеспособността на финансираните ВЕИ проекти, ще има тежки последици за финансовата стабилност на държавата. Крехкото доверие в предвидимостта на бизнес средата ще бъде разрушена и България отново ще бъде изолирана от инвестиционната общност. Инвеститорите сме поставени в ситуация на липса на диалог, прозрачност при вземане и обсъждане на решения,
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.