ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Над 1000 блока са с осигурено финансиране за саниране

Над 1000 блока са с осигурено финансиране за саниране
Публикувана на: 08/07/2015|06:07; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Над 1000 блока са с осигурено финансиране за саниране
С над 1000 блока са подписани споразумения за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на жилищни сгради в цялата страна и в момента няма област в страната, в която да не се изпълняват дейности по нея. Това заяви Десислава Йорданова, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството по време на Шестия национален зелен форум "Енергийна ефективност, нашият нов свят", организиран от списание "Мениджър". Към днешна дата резултатите по програмата сочат регистрирани над 2000 сдружения на собствениците в общините. Сключените договори между общините и сдруженията на собствениците са 1300, а подадените договори с искане за целево финансиране към Българската банка за развитие – 1215, отчете Десислава Йорданова. Най-активните общини и области по отношение на сключени договори за финансиране и подадени заявления са Благоевград, Бургас, Кърджали, София, Смолян, Стара Загора и София област. Доста общини вече са готови с техническите и енергийни обследвания и предстои да се обявяват обществени поръчки за проектиране и строителство. В следващите години инвестициите в енергийна ефективност ще се увеличават и ще разширяват обхвата си. От следващата година по Националната програма за енергийна ефективност, финансирана от държавата, ще се даде възможност за участие и на останалите многофамилни жилищни сгради - тези, които са проектирани и строени преди 26 април 1999 г., независимо дали са тухлени сгради или строени по индустриален способ. Паралелно с това ще стартират и мерките за енергийна ефективност, финансирани от оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. При изпълнението им ще бъде приложен подходът на националната програма за енергийна ефективност, като общините от първа и втора приоритетна ос ще управляват финансовия ресурс и ще одобряват сградите. До края на годината ще приключи и изпълнението на проект "Енергийно обновяване на българските домове", който се реализира със средства от оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. Десислава Йорданова посочи, че един от плюсовете на националната програма е, че в резултат на извършените обследвания на сградите ще се даде по-ясна картина за състоянието на жилищния фонд в България, което ще предостави възможности за разработване на бъдещи програми и проекти по отношение на въвеждането на европейските изисквания за здравословни и безопасни условия, както и за нулево потребление на енергия.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.