ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Шефът на КЕВР: Възможно е токът да поевтинее

Шефът на КЕВР: Възможно е токът да поевтинее
Публикувана на: 08/07/2015|01:07; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Шефът на КЕВР: Възможно е токът да поевтинее
Внесените промени в закона за енергетиката, с които между другото всички производители ще бъдат задължени да внасят в специален фонд 5 на сто от приходите си от продажба на електроенергия, би трябвало да доведат до намаляване на предложените от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в нейното отложено ценово решение цени. Това заяви в сряда председателят на регулатора Иван Иванов. Ако има движение на цените в сравнение с предложеното от нас решение, то ще е в посока надолу, ние като регулатор не само ще оценим направените предложения, но и за нас би било много добре, ако се реализира едно такова понижение на цената, коментира той, цитиран от БТА. Късно вчера предложенията за промени в Закона за енергетиката са били внесени от депутати от ГЕРБ и ще бъдат разгледани утре на извънредно съвместно заседание на комисиите по енергетика и комисията за наблюдение дейността на КЕВР. Промените предвиждат създаване на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", в който ще бъдат събирани вноски от всички предприятия, производители на енергия в размер на пет процента от ежемесечните приходи от продадена електроенергия без ДДС. До пето число всеки месец производителите ще трябва да подават данни за произведената от тях електроенергия, а вноските ще се внасят до 15-то число всеки месец. Фондът ще трябва да компенсира недостига на обществения доставчик за изкупуване на енергията от зелените централи, когенерациите и американските ТЕЦ. Предвижда се фондът да се управлява от седемчленен управителен съвет с председател и членове, определени от министъра на енергетиката след съгласуване с министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и производителите на енергия. Във фонда ще се събират и средствата от продажбата на емисии въглероден диоксид. Министерският съвет с наредба ще определи устройството и дейността на фонда, както и разходването и контрола на средствата в него. Промените предвиждат още НЕК да изкупува енергия от ВЕИ по преференциална цена само до размера на нетното специфично производство, определено с ценовото решение на КЕВР, а останалото количество зелена енергия - по цена за балансиращ пазар. КЕВР ще може също така да определи индивидуални цени за ВЕИ производители, при които има констатирано разминаване между реалните инвестиционни разходи и декларираните. Иван Иванов заяви, че не може да коментира предложенията за промени, докато не бъдат приети и каза, че се надява да бъде поканен утре от депутатите, за да чуе техните становища. Иванов отново подчерта, че ценовото проекторешение на регулатора за цени на тока е дало равнопоставеност между всички потребители на електрическа енергия и че нито от страна на правителството, нито от страна на енергийния сектор е имало критики към решението. То е предизвикало единствено реакция за търсене на вътрешни резерви, които да позволят намаляване на цените. Според Иван Иванов не може да продължи да има неравнопоставеност в цените между регулиран и свободен пазар, защото предстои въвеждане на енергийната борса и пълно либерализиране на пазара на електроенергия. Ако бъдат спазени сроковете, обявени от председателя на комисията по енергетика Делян Добрев, промените да бъдат приети до 22 юли и публикувани в Държавен вестник на 24 юли, КЕВР ще работи, ако трябва и денонощно, но до края на юли ще обяви ценовото решение и се надявам то да бъде в интерес на всички потребители, заяви Иван Иванов.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.