ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ВЕИ-инвеститори предупреждават за двойна такса за една и съща услуга

ВЕИ-инвеститори предупреждават за двойна такса за една и съща услуга
Публикувана на: 08/11/2012|06:11; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ВЕИ-инвеститори предупреждават за двойна такса за една и съща услуга
Парламентът узаконява двойно събиране на такси за едни и същи услуги – веднъж от потребителите и втори път от производителите на енергия от възобновяеми източници. Това предупредиха в четвъртък от Българската фотоволтаична асоциация (БФА) по повод приетите ден по-рано директно на второ четене поправки в законите за енергетиката и за енергията от възобновяеми източници. Промените регламентират като постоянни въведените през септември от енергийния регулатор временни цени за достъп до енергийната мрежа, които трябва да плащат слънчеви, вятърни и на биомаса централи. За да бъдат приети възможно най-бързо, корекциите бяха вкарани под формата на преходни и заключителни разпоредби на Закона за експортния контрол на стоки с двойна употреба и продукти, свързани с отбраната. Според ВЕИ-инвеститорите обаче подкрепените от управляващите текстове ще позволят на електроразпределителните дружества да събират два пъти пари за едно и също нещо, тъй като в момента цена за достъп до мрежата се плаща ежемесечно от всички потребители на електроенергия в България. Друг спорен текст предвижда средствата, събирани от цената за достъп до мрежата, да бъдат използвани за компенсиране на разходите по изкупуване на електроенергия от ВЕИ, се посочва в съобщение на БФА. Според асоциацията това ще позволи на електроразпределителните предприятия да прехвърлят събраните пари от ВЕИ към крайните снабдители, с които са в една и също корпоративна група. По този начин крайните снабдители ще бъдат капитализирани в нарушение на закона и на правилата на евродиректива 2009/72/ЕО, която изрично забранява кръстосано субсидиране между дейностите пренос, разпределение и доставка на електроенергия. От друга страна точно Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) трябва да следи да няма кръстосано субсидиране, посочват от организацията. Ако тази разпоредба бъде официално приета, България със сигурност ще бъде обект на наказателна процедура от страна на ЕК за грубо нарушение на европейското енергийно законодателство, твърдят те. БФА посочва също, че така ще се стигне до абсурдната ситуация с парите, събрани от ВЕИ - централите за управление и балансиране на енергийната мрежа, да им се плаща за произведената от тях енергия. Според организацията новите законови поправки целят "да санират "в движение“ някои от най-сериозните нарушения на ДКЕВР при определяне на цената за достъп до мрежата".
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.