ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Бизнесът иска енергийните цени да са икономически, а не политически аргументирани

Бизнесът иска енергийните цени да са икономически, а не политически аргументирани
Публикувана на: 07/11/2012|08:11; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Бизнесът иска енергийните цени да са икономически, а не политически аргументирани
Държавната политика за образуването на цените в енергетиката е объркана, непоследователна и не се основава на икономическа логика, заявиха от Българската стопанска камара в сряда (БСК) и поискаха от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да провежда дългосрочна политика за определяне на цени, базирана на стимули за намаляване на разходите на дружествата от отрасъла и пазарни механизми. Според БСК налице са множество икономически дисбаланси в енергийните цени, които вместо да бъдат преодолявани, с всяко ново решение и/или изявление се задълбочават. Този факт, липсата на дългосрочна яснота относно цените на eлектроенергията и другите енергоносители, както и обърканото публично говорене правят инвестиционната среда непредвидима.   "Само преди няколко месеца цената на енергията беше повишена за бизнеса с 16 на сто – решение, което беше взето и обявено в рамките на по-малко от седмица. От това повишение енергийната система генерира допълнително 600 млн.лв. приходи, 55 на сто от които бяха насочени към НЕК, 13 на сто – за въглищните и топлоцентралите, и 32 на сто - за ВЕИ, макар именно върху този подсектор да бяха хвърлени обвиненията за увеличението на цените. Малко след това беше въведена такса за включване на ВЕИ към енергийната система и намаление на цените за изкупуване на "зелена“ енергия, което предполага намаляване на въздействието на ВЕИ върху цената на енергията", пише в становището на камарата.   Според бизнеса перспективите пред ценообразуването в идните периоди остават неясни заради разнопосочното говорене по темата. След като председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев обяви предстоящо увеличение на цените на тока заради възобновяемите източници, ден по-късно той обяви, че те няма да растат и дори може да намалеят и последва политическо изказване, че цените няма да бъдат променяни до парламентарните избори през 2013 г.   "И двете изявления не бяха основани на сериозен анализ и точни разчети, вкл. прогноза за основните ценообразуващи елементи – цени на петрол, газ, въглища, долар, влияние на енергията от ВЕИ и др. Не се отчита и фактът, че от 2013 г. предстои нов ценови удар във връзка с увеличението на инвестициите за намаляване на въглеродните емисии по т.нар. План за дерогация", посочват от БСК.   Според камарата притеснително е и обвързването на ценообразуването с политическа мотивация, което създава допълнителна неяснота у бизнеса относно перспективите за следизборния период. Трябва да е категорично ясно, че политическата намеса създава икономически проблеми, тъй като вземането на инвестиционни решения става изключително затруднено.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.