ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Планове на ЕС за 2013 г.

Планове на ЕС за 2013 г.
Публикувана на: 02/11/2012|02:11; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Комисията представя плановете си за 2013 г., в които акцентът е поставен върху възобновяването на растежа и повишаването на заетосттаВ допълнение на предложенията, които са в процес на подготовка, през 2013 г. и първата половина на 2014 г. ще бъдат представени около 50 нови инициативи.Водещите приоритети са непроменени – излизане от икономическата криза и връщане на ЕС към устойчив растеж. Пакетът включва мерки за стимулиране, реформи на финансовата система и стъпки към по-тесен съюз.Новите предложения ще обхванат:-повишаване на стабилността, прозрачността и защитата на потребителите във финансовия сектор въз основа на план за по-тесен икономически и паричен съюз;-засилване на конкурентноспособността чрез единния пазар и координирана промишлена политика; намаляване на разходите на предприятията в области като ДДС и фактурирането; насърчаване на публично-частните партньорства в сферата на научните изследвания;-свързване на Европа чрез либерализиране на енергийните мрежи, увеличаване на инвестициите в широколентова инфраструктура, модернизиране на транспорта и логистиката;-подпомагане на безработните – подобряване на обществените услуги за заетост и подкрепа за социалното приобщаване;-енергия, ресурси и околна среда – въвеждане на политики за устойчив растеж, посрещане на енергийните потребности, грижа за изменението на климата, подобряване на качеството на въздуха и управлението на отпадъците;-изграждане на безопасна и сигурна Европа – предотвратяване на измами и злоупотреби със средства на ЕС чрез европейска прокуратура, борба с трафика на огнестрелни оръжия, за да се намали броят на престъпленията с използване на оръжия и повишаване на ползата от гражданството на ЕС;-отстояване на европейските интереси и ценности в целия свят чрез нови търговски споразумения, целенасочено сътрудничество със съседните страни и запазване на ролята на ЕС като водещ в света донор на помощи за развитие.Комисията ще работи и за гарантиране на правилното прилагане на вече договорените мерки.Тя ще си сътрудничи тясно с Европейския парламент, лидерите на ЕС в Съвета, националните парламенти и други заинтересовани страни за постигане на реални резултати за европейските граждани.
Планове на ЕС за 2013 г.
Към цялата новина: http://www.ecomedia.bg/news/eu-news/article/9379
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.