ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

За производството на биогориво и климата…

За производството на биогориво и климата…
Публикувана на: 30/10/2012|05:10; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Ново предложение на ЕК за минимизиране влиянието от производството на биогорива върху климатаЕК публикува предложение за ограничаване в глобален мащаб влиянието от преобразуването на земи във връзка с производството на биогорива. В предложението се посочват и начини за увеличаване на ползите за климата от биогоривата, разпространени в ЕС. Използването на биогорива от хранителни земеделски култури за постигане на целта от 10-процентен дял на възобновяемата енергия, заложена в Директивата за възобновяемата енергия, ще бъде ограничено до 5 %.  Идеята е да се насърчи разработването на алтернативни биогорива от нехранителни изходни суровини, като например отпадъци или слама (т.нар. биогорива от второ поколение), при чието изгаряне се отделят значително по-малки количества парникови газове в сравнение с изкопаемите горива и които не са пряко свързани с глобалното производство на храни.За първи път при оценката на показателите за парникови газове на биогоривата ще бъде взето под внимание и предполагаемото въздействие на преобразуването на земи в световен мащаб — т.нар. непряка промяна в земеползването (Indirect Land Use Change — ILUC).Повече информация по тази тема можете да намерите тук.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.